Hoppa till huvudinnehåll

Bara en liten höjning av vårdavgifterna i Borgå

Läkare och patient
Läkare och patient Bild: YLE åldringsvård

Det blev ingen chockhöjning av hälsovårdsavgifterna i Borgå. Staden nöjer sig med en indexjustering.

Social- och hälsovårdsnämnden i Borgå beslöt att indexhöja patientavgifterna från och med den 1 januari och hemvårdsavgifterna från och med den 1 mars. Indexhöjningen är knappt 1,8 procent.

Avgiften för oavbokade mottagningstider hos läkare, sjukskötare och tandläkare höjs däremot maximalt.

Beslutet fattades efter omröstning med resultatet 8–2. Perttu Tuomaala (Saml) och Soili Koskelainen (C) uttryckte avvikande åsikt.

Enligt dem borde Borgå höja patientavgifterna med tanke på stadens ekonomiska situation.

Ett avgiftstak skulle ha sett till att avgifterna är rimliga för dem som ofta använder social- och hälsovårdstjänster.

Oskäligt mot äldre och långtidssjuka

Förslaget om att inte höja patientavgifterna kom från nämndens ordförande Tapani Eskola (SDP).

Han anser att en stor höjning skulle ha påverkat till exempel äldre, arbetslösa och långtidssjuka på ett oskäligt sätt.

– Jag är glad att nämndens beslut fattades med så tydlig majoritet, säger Eskola. Vi visade medmänsklighet och tänkte på de äldre Borgåborna.

Han konstaterar att det annars också är dyrt att vara sjuk, till exempel då man ser till reseersättningar och mediciner.

– Ett avgiftstak kanske hjälper i något skede, men med en stor höjning får du ändå betala ganska mycket själv innan du når dit. För en pensionär kan det handla om två månaders pension, säger Eskola.

Hälsoskillnaderna får inte öka

Eskola konstaterar också att andra kommuner som Helsingfors, Vanda och Kervo har funderat på att inte höja sina patientavgifter.

Om social- och hälsovården är för dyr påverkar det stadens konkurrenskraft.

Beslutet att bara indexjustera patientavgifterna är dessutom i linje med HNS beslut.

– Dessutom står det i stadens strategi står att skillnaderna i Borgåbornas hälsotillstånd inte ska öka. Om hälsovården är dyr finns det en risk att de äldre prutar på maten i stället. Det är inte bra, säger Eskola.

Ursprungsförslaget var att patientavgifterna höjs enligt regeringens nya förordning, det vill säga med ungefär 30 procent.

Om höjningen hade förverkligats skulle exempelvis ett läkarbesök i Borgå ha kostat 20,90 euro jämfört med 16,10 euro i år.

Artikeln har uppdaterats 18.12.2015 klockan 7:45 med kommentarer av Tapani Eskola.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland