Hoppa till huvudinnehåll

Finavias kamp i derivathärvan fortsätter

Den statsägda flygplatsoperatören Finavia fortsätter att reda ut vem som bär ansvar för bolagets förlustbringande derivataffärer.

Finavia har försökt häva de förlustbringande avtalen med bankerna, men då förhandlingarna inte lett till resultat beslöt Finavias styrelse i dag att besvära sig hos Finansinspektionen.

Det var den tidigare ledningen som gjorde placeringarna mellan åren 2009 och 2011. Syftet var att gardera sig mot ränteuppgångar. När räntorna i stället sjönk, ledde placeringarna till värdeminskningar på tiotals miljoner euro. Finavias tidigare ledning agerade i strid med bolagets egna regler om riskhantering.

Finavia vill nu att Finansinspektionen utreder om bankerna har följt lag och god banksed då de har marknadsfört sina derivatinstrument. Instrumenten har inte motsvarat Finavias behov och målsättningar, konstaterar styrelsen.

Styrelsen har också polisanmält två tidigare anställda med anledning av derivataffärerna. Placeringarna har medfört förluster på 34 miljoner euro för Finavia.