Hoppa till huvudinnehåll

Säkerhetsrådet enades om otydlig fredsplan för Syrien

FN:s säkerhetsråd har enhälligt godkänt en resolution om en fredsplan för Syrien. Flera frågor är dock olösta.

Enligt fredsplanen ska det bli eldupphör i Syrien i början av januari följt av samtal mellan Syriens regering och oppositionen.

De ska utmynna i fria val under FN:s överineseende inom 18 månader.

al-Assads öde utelämnades

De svåraste tvistefrågorna i konflikten nämns dock inte i resolutionen.

FN-resolutionen säger exempelvis ingenting om vilken roll president Bashar al-Assad ska ha.

Ryssland och Kina vill hålla honom kvar vid makten och att han blir en av parterna i en politisk överenskommelse.

USA, Storbritannien och Frankrike kräver att han avgår från presidentposten innan samtal kan börja.

De anser att han mist all legitimitet som representant för sitt folk.

Oklar definition av terroristgrupper

Förutom al-Assads öde är resolutionen otydlig på en punkt som gör det möjligt att fortsätta kriget eftersom det inte klart definieras vilka stridande grupper i landet som ska omfattas av eldupphör.

Enligt resolutionen ska stridande grupper som betraktas som terroristgrupper inte omfattas av eldupphör.

Det gör det möjligt för USA-alliansen och Ryssland att fortsätta bomba terrorgruppen IS fästen i Syrien.

Ryssland och väst har dock olika syn på flera av de andra stridande grupperna och är oeniga i om de ska betraktas som terrorister eller inte.