Hoppa till huvudinnehåll

Stress i arbetslivet hanteras inte så bra i Finland

Ensamhet
Ensamhet mobbning,stress,ensamhet,nätberoende

En dålig balans mellan arbete och fritid kan förorsaka stress. I Finland hanteras stress i arbetslivet inte så bra.

Nyckeln kan finnas i konsensus-Sverige, anser Clas-Håkan Nygård, professor i arbetshälsa vid Tammerfors universitet.

Stress ofta orsak till jobbfrånvaro

Stress är den är det näst vanligaste arbetsrelaterade hälsoproblemet i Europa. Enligt uppgifter från Europeiska arbetsmiljöverket utgör stressymptom närmare hälften av sjukfrånvarodagar i Europa.

Finländarna är ändå inte i närheten av toppen på listan över länder i EU där arbetstagarna anser sig lida av arbetsrelaterad stress.

- Trots uppgifterna om att finländarna inte är lika stressade som tidigare är det ändå betydligt fler som lider av stress än exempelvis under 1900-talet sista decennier, säger Nygård.

Det finns vissa branscher där anställda känner sig allt mer stressade. Det är framför allt inom vårdyrken och serviceyrken som de anställdas stressnivå höjts under de senaste åren.

Individuell stresstolerans

- Kvinnor talar mer öppet om stress medan män kanske håller in det lite mer, vilket inte är bra, säger Nygård.

Undersökningarna visar också att äldre och erfarnare arbetstagare är aningen mindre stressade än yngre arbetstagare.

- Det ska finnas en balans mellan arbetskraven och individuella egenskaper och arbetsförmåga. Det kan vara chefen som begär för mycket eller så kräver man för mycket av sig själv

- Det är frågan om mycket individuella saker, påpekar Nygård.

Problemet är ändå att det handlar om så individuella saker - upplevelse av stress - vilket kan vara svårt att mäta.

Nygård påpekar också att det är viktigt att komma ihåg att stress inte är något som är bundet till mängden saker man har att göra, vilket många tror.

Oklara arbetsuppgifter och ovisshet om framtiden har en tendens att skapa mer stress.

"Svenska" arbetsplatser kan öka trivseln

Nygård anser att man i Sverige bättre klarat av att införa olika typer av skräddarsydda modeller för arbetstagare i olika livssituationer.

- I Finland finns det en kultur som är aningen styv då det kommer till att hitta lösningar bortom det traditionella heltidsjobbet och olika typer av deltidsjobb. Det går tyvärr väldigt långsamt framåt här i Finland.

Det finns också andra element i den svenska arbetskulturen som Nygård gärna ser att skulle finnas på arbetsplatserna i Finland. Det handlar bland annat om den svenska koncensus- och möteskulturen .

- Man pratar och pratar, och finländarna tycker att det blir bara snack. Tanken om konsensus är ändå väldigt hållbar. Då man uppnått konsensus är det ingen som klagar så lätt.

I undersökningen som Europas arbetarskyddsmyndighet gjort kommer det fram att fler arbetare känner sig stressade i södra Europa, och att det är de nyare EU-länderna som har den högsta stressnivån.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes