Hoppa till huvudinnehåll

Ingen vill bygga hus i Brinkkulla i Kimito - nu ska området planeras på traditionellt sätt

Bostadsområdet brinkkulla i Kimito
Brinkkulla är delvis beläget på en kulle och har vacker utsikt över åkrar, skog och Kimito centrum. Bostadsområdet brinkkulla i Kimito Bild: Yle/Monica Forssell brinkkulla

Kimitoöns kommun provade på att låta hugade husbyggare få bestämma tomtstorlek och husutseende själva. Försöket med fri planering väckte uppmärksamhet på många håll, men tillsvidare har ingen nappat.

- Det finns intresse för bostadsområdet Brinkkulla i Kimito, men hittills har ingen reserverat en tomt, säger Kimitoöns marknadsförare Cathina Wretdal-Lindström.

Sammanlagt har ett trettiotal personer bekantat sig med bostadsområdet, som är beläget strax söder om väg 183 (Dalsbruk-Bjärnå vägen).

Marknadsföring av bostadsområdet Brinkkulla
Tjänstemän från Kimitoöns kommun på Hansa torget i Åbo. Marknadsföring av bostadsområdet Brinkkulla Bild: Yle/Lotta Sundström kimitoön marknadsför

Kimitoön gjorde reklam på bussar i Helsingfors och Åbo med sloganen ”Miksi ihmeessä jonotat?” (på svenska varför köar du?) och ville på det sättet väcka tankar och locka dem som överväger att flytta bort från storstäderna.

För att lyfta fram Brinkkulla deltog man också i mässor och ordnade verkstäder.

”Kimitoön fick synlighet”

Marknadsföringen av Brinkkulla bostadsområde var en del av projektet Smarta Kimitoön och totalt gick det åt ungefär 20 000 euro till marknadsföringen av bostadsområdet som ligger i centrum av Kimito, söder om väg 183.

Största delen av pengarna kom från Egentliga Finlands förbund.

Var det värt det?

- Absolut. Kimitoön vågade gå ut med något nytt, vi fick synlighet, många känner nu till det här området och det blev en positiv drive, sammanfattar Cathina Wretdal-Lindström, marknadsförare vid Kimitoöns kommun.

Delaktighet och möjligheter att påverka själv är sådant som ligger precis tiden, tror Wretdal-Lindström men de dåliga ekonomiska tiderna och svårigheter för människor att sälja befintliga bostäder satte käppar i hjulen.

Kimitoön provade på nytt koncept

Det var i början av 2015 som Kimitoöns kommun lanserade ett helt nytt koncept för att locka människor att bygga hus i Kimito.

Intresserade skulle få forma sina tomter själva, bestämma själva hurdana hus de bygger och inte ens kvadratmeterpriset för tomtmarken i det nya bostadsområdet Brinkkulla var bestämt på förhand.

Lars Nummelin i Brinkkulla
Kimitoöns numera pensionerade tekniska chef Lars Nummelin trodde inför lanseringen av Brinkkulla på vintern 2015. Lars Nummelin i Brinkkulla Bild: Yle/Monica Forssell brinkkulla

Det enda önskemål man från kommunens sida hade var att husen i Brinkkulla skulle vara klimatsmarta.

Vanligtvis går det till så att kommunen planerar ett område, det vill säga bestämmer hur tomter och hus ska se ut, men den här gången ville man prova på att låta intresserade vara med från början och själva skapa bostadsområdet på drygt 30 hektar.

Nu planerar man istället på traditionellt vis

Enligt Greger Lindholm, t f teknisk chef i Kimitoöns kommun kommer man nu att lägga Brinkkullaprojektet i malpåse och inleder efter årsskiftet en normal planläggningsprocess.

Det innebär att man gör ett planutkast med kvartersindelning så att tomterna får en ungefärlig placering och gör upp ett gatutnät.

Ny rond för rondellen

I samband med planläggningen av Brinkkulla kommer man att bli tvungen att ta ställning till hur infarten till bostadsområdet från väg 183 ska se ut.

Här har det tidigare planerats en rondell. I och med planläggningen av Brinkkulla bostadområde kan rondellen igen bli aktuell. Bild: YLE/Monica Forssell trafikarrangemang

I samband med planeringen av bostadsområdet Brinkkulla har en rondell i korsningen av Arkadiavägen och Dalsbruksvägen tidigare varit aktuell och i samband med att området nu planeras kommer rondelldiskussionen igen att aktualiseras.

Men om ingen är intresserad av att bygga hus i Brinkkulla, varför ska området då alls planeras?

- Kommunen måste säkerställa tomtreserven, förklarar Lindholm. Övriga bostadsområden som till exempel Norrbacka eller Åbovägens bostadsområde är så gott som fulla redan.

- Jag tror också att konceptet med att planera själv var lite främmande, tillägger Lindholm.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland