Hoppa till huvudinnehåll

Första steget mot självstyre i Österbotten

Österbottens förbund
Österbottens förbund Bild: YLE/Sofi Nordmyr österbottens hus

Nu börjar Österbottens förbund med förberedelserna för att skapa ett självstyrande område. Förbundet tillsätter en referensgrupp och ett arbetsutskott.

Arbetet inleds med anledning av social- och hälsovårdsreformen. En inbjudan har skickats ut till samtliga organisationer som berörs av reformen.

Vidden av reformen saknar motstycke

I ett pressmeddelande skriver man från Österbottens förbund att man vill komma igång med arbetet eftersom vidden av reformen saknar motstycke i Finland.

Det är inte bara social- och hälsovård som det självstyrande området ska ta hand om. Området ska också ha hand om de uppgifter som nu ligger hos räddningsväsendet, landskapsförbundet och Närings-, trafik- och miljöcentralen. Det kan också hända att man ska ha hand om de uppgifter som hör ihop med region- och näringsutveckling och miljö- och hälsoskydd.

I januari slår landskapsstyrelsen fast referensgruppens och arbetsutskottets sammansättning.

Alla detaljer i reformen är inte klara än. Målet är att reformen ska vara klar i början av 2019.