Hoppa till huvudinnehåll

Sibboföräldrar vill inte ersätta engelska med svenska

Pennor på kateder i ett klassrum.
Pennor på kateder i ett klassrum. Bild: Yle/Monica Forssell häfte

Många Sibbobor vill att engelska också i fortsättningen ska vara A1-språk i de finskspråkiga skolorna. A1-språket är det första långa språket alla elever läser.

I november skickade bildningsväsendet i Sibbo ut en enkät till vårdnadshavare för barn födda 2010 och 2011. Enkäten handlade om språkprogrammet i grundskolorna.

Av de finskspråkiga vårdnadshavarna ville majoriteten, alltså nästan 130 av de 153 som svarade på enkäten, att A1-språket ska vara engelska.

Av de 57 svenskspråkiga vårdnadshavarna som svarade på enkäten vill nästan 50 att A1-språket ska vara finska.

Språkgrupp Engelska som A1-språk Finska som A1-språk Svenska som A1-språk Totalt antal svar
Finskspråkiga ~130 - ~20 153
Svenskspråkiga ~10 ~50 - 57

Språkmotion ledde till enkät

Enkäten bottnar i en fullmäktigemotion som lämnades in för ett år sedan. Motionen undertecknades av 32 ledamöter som föreslår att Sibbobarnen ska läsa det andra inhemska språket som A1-språk.

Undertecknarna ville också att undervisningen i A1-språk skulle börja redan i ettan.

Enligt den nuvarande läroplanen och kommunens språkprogram läser de finskspråkiga eleverna engelska som A1-språk med start i trean.

Kan inte ignorera föräldrarna

Bildningsutskottets ordförande Juha Suuronen (Saml) säger att det är viktigt att höra föräldrarna i samband med att motionen behandlas.

– Att byta A1-engelska till A1-svenska i de finskspråkiga skolorna får inte stöd av vårdnadshavarna. I de svenska skolorna vill majoriteten bevara finskan som A1-språk, säger Suuronen.

Det är svårt för politiker och tjänstemän att hitta orsaker att gå emot kommuninvånarnas vilja på ett radikalt sätt.― Bildningsutskottets ordförande

Suuronen säger också att resultaten från enkäten utan vidare måste beaktas då beslut fattas.

– Det är svårt för politiker och tjänstemän att hitta orsaker att gå emot kommuninvånarnas vilja på ett radikalt sätt, säger han.

Bildningsutskottets utbildningssektioner ger sitt utlåtande till bildningsutskottet som sedan behandlar motionen. Motionen ska också behandlas i kommunstyrelsen och fullmäktige.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland