Hoppa till huvudinnehåll

Yle Österbotten friades i Opinionsnämnden

Yle Österbotten
Yle Österbotten Bild: Yle/Joni Kyheröinen yle pohjanmaa

Yle Österbotten bröt inte mot god journalistisk sed i bevakningen av förtroendekrisen i Vörå. Det konstaterar Opinionsnämnden för massmedier.

Sex politiker i Vörå anmälde Yle Österbotten till Opinionsnämnden. De ansåg bland annat att Yle Österbotten inte låtit båda parterna komma till tals och att inslagen var överdramatiserade och överpersonifierade. Yle svarade att man granskat båda sidorna i konflikten och ansåg att det inte fanns exempel på överdramatisering eller överpersonifiering.

Opinionsnämnden behandlade endast tre av de omkring 40 inslag och artiklar som Yle Österbotten publicerat under åtta månader. Orsaken är att nämnden inte tar upp fall som vid anmälan är äldre än tre månader.

Rättelse i enlighet med journalistreglerna

En av politikerna hade bett om en rättelse av ett sakfel och Opinionsnämnden konstaterar att Yle Österbotten gjorde rättelsen i enlighet med journalistreglerna. Nämnden säger också att man i en lång och uppseendeväckande nyhetsprocess inte behöver eller kan upprepa alla detaljer i varje inslag. Yle Österbottens inslag och artiklarna kompletterade varandra och det fanns länkar till äldre artiklar.

I ett inslag där kommuninvånare intervjuades anser nämnden att Yle Österbotten gjorde en långtgående förenkling, men den är inget brott mot journalistreglerna.

Opinionsnämnden friade Yle Österbotten.

Läs också