Hoppa till huvudinnehåll

Besvär mot kommundirektörsval i Kronoby

Greger Englund
Greger Englund besvärar sig till Vasa förvaltningsdomstol om att Malin Brännkärr valdes till tjänsten som kommundirektör i Kronoby. Arkivbild. Greger Englund Bild: Yle englund

Greger Englund som sökte tjänsten som kommundirektör i Kronoby besvärar sig mot valet av Malin Brännkärr. Englund anser att man bortsåg från behörighetskraven och att köns- och åldersdiskriminering kan föreligga.

Englund har lämnat besvär till förvaltningsdomstolen mot valet av Malin Brännkärr till kommundirektör i Kronoby. Englund anser att hela urvalsprocessen gått felaktigt till. Han fick inga röster i valet.

- Arbetsgången har varit mycket konstig. Inte en enda gång har man jämfört kandidaterna med de behörighetskraven som kommunen själv stipulerat. Det förvånar mig, säger Englund.

Ålders- och konsdiskriminering

Englund säger att kommunen utan motivering gick över till att lämplighetstesta två av kandidaterna. Englund diskuterade saken med kommunstyrelsens ordförande Liane Byggmästar (SFP).

- Hon sa klart och tydligt att de ville testa de yngre kandidaterna för att se vad de gick för. Då får man fråga sig om de föregått processen och då får vi även in ålders- och eventuellt könsdiskriminering i beslutsprocessen, säger Englund.

Liane Byggmästar säger att Englund ringde henne innan intervjuerna.

- Jag sa att man kan ju se på det som att vi testar de två yngre, men jag sa inte för att testa vad de går för utan för att testa vad de har kapacitet till. Greger Englund känner vi och de andra sökande har jobbat länge, men de som är så pass unga kan det vara lönt att testa om de har kvalifikationer och erfarenhet som krävs för att leda en kommun, säger Byggmästar.

Man var hela tiden mån om att inte utesluta utan påpeka att alla är med i processen.

- Malin Brännkärr hade en bra bakgrund och ingen av andra de sökande hade heller tidigare arbetat som kommundirektör. På så vis var alla på samma streck, säger Byggmästar.

Englund säger att valet av Brännkärr inte är det mest beklämmande, utan hur själva processen gick till.

Bortsåg från behörighet och kompetens

Vid det sista intervjutillfället med kommunfullmäktigegrupperna och kommunstyrelsen kallades alla kvarvarande sökande till intervju. Englund säger att man inte heller då tagit ställning till vem av de sökande som var behöriga och att man inte intresserat sig för hans kompetens.

- I den gruppen fanns sökande som inte var valbara, säger Englund.

Liane Byggmästar säger att behörighetskraven var lämplig högskoleexamen eller annat motsvarande.

- I och med att alla sökande utom en hade högskoleexamen så var de behöriga. En hade yrkeshögskoleexamen, men i och med vår formulering kunde vi inte utesluta någon, säger Byggnästar.

Bjon jävig

Vid samma intervjutillfället satt tf. kommundirektör Inger Bjon med. Det var ett misstag anser Englund.

- Den svarta hästen, Inger Bjon, hade då ställt sig till förfogande satt med och hörde alla de andra sökandes intervjuer. Den möjligheten hade ingen annan sökande, säger Englund.

Liane Byggmästar säger att det var beklagligt att Bjon satt med. Men när mötet inleddes så var Byggmästar inte medveten om att Bjon ställt sig till förfogande.

- Jag blev upprörd efteråt när jag fick veta hur det låg till. Men ingen hade rådfrågat mig och det är upp till Bjon att jäva sig, säger Byggmästar.

Inte förvånad

Liane Byggmästar är inte överraskad över besväret till förvaltningsdomstolen.

- Med den kännedom jag har om Greger Englund är jag inte förvånad över besväret, säger kommunstyrelsens ordförande Liane Byggmästar (SFP) till Yle Österbotten.

Malin Brännkärr kan börja jobba som kommundirektör i Kronoby men enbart som tillförordnad tills besväret är avgjort och det kan dröja ett halvt år.

Oklara motiveringar till besvär

Byggmästar gillar inte att ett besvär lämnats in.

- Kommunfullmäktige har gjort sitt val och det tycker jag man ska respektera. Vi hade goda kandidater och vi gjorde vårt val.

Byggmästar har inte sett besväret och vet inte vilka motiveringar Englund har för sitt besvär.

Malin Brännkärr valdes till kommundirektör i Kronoby i november. Hon inleder sitt arbete i början av februari.

Österbottens tidning var först med nyheten om att Englund överklagat valet.

Artikeln uppdaterad den 23.12 kl. 12.44 med en intervju med Greger Englund.

Läs också