Hoppa till huvudinnehåll

Det lutar åt att engelska förblir A1-språk i Lovisa

Språkprov i engelska.
Språkprov i engelska. språktest

Ska finska skolor i Lovisa ha svenska eller engelska som första främmande språk? Diskussionen har gått het och efter årsskiftet ska beslutsfattarna ta en ny runda kring ämnet.

Kritiken mot att låta finska skolor i Lovisa ha svenska i stället för engelska som första främmande språk har stundvis varit bitsk. Bildningsnämnden fattade beslutet i slutet av november, men nu ser det ut som om det kommer att ändras.

Maria Grundström (SFP), ordförande i bildningsnämnden, tycker det är olyckligt att det har blivit en så het diskussion på sociala medier, i pressen och bland föräldrar.

Hon menar att diskussionen i sig inte ska få politikerna att byta åsikt.

- Kritik ska inte påverka beslutsfattande, det är fakta som ska påverka. Om beslutsfattarna anser att de har fått ny fakta, så kan man ändra ett beslut.

Ändring i sikte?

Språkfrågan är en del av en större helhet. Den ingår i hur timfördelningen i Lovisaskolorna ska se ut nästa läsår.

Strax efter årsskiftet kommer utbildningssektionerna i Lovisa att gå igenom timfördelningen och i slutet av januari får bildningsnämnden säga sitt.

Grundström misstänker att beslutet kommer att ändras.

- Jag har på känn att det kommer att gå tillbaka till att engelska är A1-språk. Stadsstyrelsen har också gett signaler om att den kommer att ta upp ärendet, så vi får se om styrelsen är nöjd med nämndens beslut.

Mer än bara språk

Beslutet att ändra A1-språket i de finskspråkiga Lovisaskolorna från engelska till svenska har fått stor uppmärksamhet. En namninsamling på webben har fått strax över 500 underskrifter av personer som motsätter sig beslutet.

Grundström är inte helt nöjd med hur saken har diskuterats. Hon hoppas att hela ärendet, alltså timfördelningen för alla ämnen, ska få mera uppmärksamhet.

- All fokus är på språket, trots att det finns flera andra stora frågor. Vi har jobbat med timfördelningen nästan ett år. Det är en stor helhet som ska balanseras.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland