Hoppa till huvudinnehåll

Nedskärningar drabbar utsatta ungdomar

Walkers café i Helsingfors.
Walkers café i Helsingfors. Bild: YLE/Johannes Tabermann café walkers

På ungdomskaféet i Walkers-huset i centrala Helsingfors samlas det ungdomar varje kväll. Hit är alla som är under 18 år välkomna.

I genomsnitt har kaféet 130 besökare dagligen. Det finns alltid vuxna på plats här.

Verksamhetsansvarig på Walkers-huset, Inka Talvite, förklarar att kaféet är som de vuxnas vardagsrum dit ungdomar får komma på besök och hänga.

-Hit kommer även ungdomar som har problem med skolan eller något annat. Då pratar vi med dem och om det finns behov lotsar vi dem vidare så att de får den hjälp de behöver.

Förra året hade kaféet i Walkers-huset över 30 000 besökare och den siffran överskrids i år. Dessutom gör Stationens Barn bland annat uppsökande ungdomsarbete.

-Vårt jobb handlar om att möta ungdomar på gatunivå och i de offentliga och halvoffentliga rummen, såsom köpcentrum och på järnvägsstationen. Genom att ge sig ut dit ungdomarna befinner sig så kan vi även träffa dem som är i riskzonen att hamna utanför samhället, säger Christian Wentzel, verksamhetsledare på Stationens Barn.

Stationens barns verksamhetsledare Christian Wlatz vid Walkers ungdomscafé i centrum av Helsingfors.
Verksamhetsledare Christian Wentzel på Stationens Barn. Stationens barns verksamhetsledare Christian Wlatz vid Walkers ungdomscafé i centrum av Helsingfors. Bild: Niklas Evers waltz

Kunniga människor kostar

Det finns en oro bland dem som jobbar med ungdomar i Finland. Regeringen kommer nästa år att minska radikalt på stödet till ungdomsarbete. Nedskärningarna drabbar värst de ungdomar som är i störst behov av hjälp.

På organisationen Stationens Barn är man bekymrade för att regeringens besparingar blir dyra i framtiden.

-Den största liksom tillgången i ungdomsarbete är människor, alltså kunniga människor och att anställa kunniga människor det kostar pengar. Så när man skär ner så sparar man kanske för stunden i ena ändan men i det långa loppet så kan det bli ganska kostsamt om vi inte får de här ungdomarna som det handlar om att gå vidare på en konstruktiv väg, säger Christian Wentzel.

Kollektiv garanti

Regeringen vill utveckla ungdomsgarantin till en modell där en enda aktör bär ansvaret för en ung person som behöver stöd. Nu ska ungdomar som är på väg att hamna utanför samhället fångas av en kollektiv garanti.

Men samtidigt skärs det rejält ner på pengarna till ungdomsarbete. Det är kortsiktig politik, säger Christian Wentzel.

Det uppsökande ungdomsarbetet når tusentals unga människor årligen i Finland. Många av dem som arbetar med ungdomar betonar vikten av att det finns vuxna som har tid att lyssna och hjälpa till vid behov.

-Det är ett ganska tufft samhällsklimat de här ungdomarna växer upp i med snuttjobb och osäkerhet på arbetsmarknaden, påminner Christian Wentzel.

Christian Wentzel tycker regeringens planer på att fördjupa samarbetet mellan den offentliga, den privata och tredje sektorn för att stödja de unga är väldigt bra.

Även tanken att det ska vara endast en aktör som bär ansvaret för en ung person som behöver stöd, uppskattas av många. Men vad regeringens planer på kollektiv garanti slutligen innebär vet ingen.

Wentzel påminner oss om vad som sen sist och slutligen är det viktigaste.

-Hur ska vi kunna hjälpa dem som hamnar på efterkälken av en eller annan orsak?