Hoppa till huvudinnehåll

Ginman & Suominen: Här är partiernas nyårslöften!

Karikatyr av riksdagspartiernas partiledare som firar nyår 2016
Karikatyr av riksdagspartiernas partiledare som firar nyår 2016 Bild: Sebastian Dahlström polpodden

Regeringspartierna svek många vallöften då det begav sig på Smolna i våras. Men snart kan de göra bättring. Också oppositionen har en del att begrunda i nyårstider.

Regeringen Sipiläs första halvår är ingen framgångssaga. Programförhandlingarna löpte smidigt men sedan blev det motigt.

De hårda sparbesluten har kritiserats av både berörda och experter. Social- och hälsovårdsreformen ställde till med regerings- och förtroendekris, samhällsfördraget föll och en rad lagförslag har stött på patrull. De kan bli fler då regeringens konkurrenskraftspaket, de så kallade tvångslagarna, går till riksdagsbehandling.

Samtidigt har oppositionen interpellerat flitigt och saligen glömt att också den förra regeringen där den satt med fattade många svåra sparbeslut.

Politikpoddarna Susanna Ginman, chef för ledarredaktionen på KSF Media, och Anne Suominen, politisk reporter på Yle Nyheter, har tagit fram en rad nyårslöften för partierna för den händelse de inte kommer på dem själva. De kan nämligen bli bättre på mycket om de så vill.

Svenska folkpartiet: Miltton får paketera

Karikatyr av Carl Hagluund putsas upp av Miltton
Karikatyr av Carl Hagluund putsas upp av Miltton Bild: Sebastian Dahlström polpodden

Partiordföranden Carl Haglund har valts in i kommunikationsföretaget Milttons styrelse. Partiets presschef Niklas Mannfolk har också jobbat där.

En del av Miltton sysslar med politisk lobbning och har många lyckade kampanjer på sitt konto. Bland annat genomförde man en digital storsatsning inför omröstningen om den könsneutrala äktenskapslagen i fjol. Den resulterade i att över 900 företag och organisationer uttalade sitt stöd för lagen, enligt Miltton ”exakt vid rätt tidpunkt”.

SFP:s nyårslöfte: Vi lovar ta hjälp av proffsen på Miltton för att få fason på vår oppositionspolitik. I dag handlar ju allt om paketering. Ser budskapet tillräckligt snofsigt och enkelt ut så går det hem, även om det är luddigt.

Centern: Fler docenter, färre flödesscheman

Karikatyr av Juha Sipilä
Karikatyr av Juha Sipilä Bild: Sebastian Dahlström polpodden

Juha Sipiläs regering har gjort sig känd för att fatta beslut utan konsekvensbedömning. Så var fallet till exempel med den planerade försämringen av kvälls- och söndagsersättningarna. Den drogs tillbaka först efter att två barnmorskor avslöjat följderna för statsministern i ett tv-program.

Partiets kommunikationsminister Anne Berner är också hård på att lägga ner järnvägar och så snabb i vändningarna att hon inte alltid vet vem hon talat med om sina planer.

Då riksdagen diskuterade trafikinterpellationen i höstas sa Berner att hon har fört många diskussioner med Sjundeå kommun och Sjundeåbor om indragningen av Y-tåget. Men Sjundeås kommunledning hade aldrig hört om sådana diskussioner.

Centerns nyårslöfte: Vi lovar att hitta åtminstone ett tåg som inte dras in, förslagsvis i en centerdominerad bygd. Vi lovar också att lyssna på docenter och skippa alla flödesscheman i det fortsatta regeringsarbetet eftersom de skapar fler problem än vad de löser.

Kristdemokraterna: Mot nya tider

Illustration av homosexuella par som gifter sig
Illustration av homosexuella par som gifter sig Bild: Sebastian Dahlström polpodden

Centerledamoten Markku Rossi överraskade stort då han dök upp på självständighetsbalen tillsammans med en man. Då festligheterna väl var över registrerade han sitt förhållande med konstnären Matti Kaarlejärvi. De har varit ett par i åtta år men inte visat det öppet.

Kristdemokraternas nya ordförande Sari Essayah vill ge partiet en positiv image till skillnad från Päivi Räsänen, som oftast fick publicitet då hon motsatte sig något.

Essayahs mål är ett stort konservativt kristdemokratiskt parti men då måste partiet få större mediasynlighet och appellera till nya väljare.

Kristdemokraternas nyårslöfte: Vi lovar att presentera ett eget homopar på en lämplig fest under året.

Sannfinländarna: Minst ett beslut för arbetaren

Karikatyr av Timo Soini
Karikatyr av Timo Soini Bild: Sebastian Dahlström polpodden

Timo Soini har definierat Sannfinländarna som ett arbetarparti utan socialism. Men nu försämrar många av regeringens sparbeslut sitsen för lågavlönade och pensionärer.
Också de så kallade tvångslagarna drabbar i synnerhet lågavlönade kvinnor i den offentliga sektorn.

Samtidigt är Sannfinländarna mästare på att marknadsföra och plocka poäng på de regeringsbeslut som de ser som goda.

Sannfinländarnas nyårslöfte: Vi lovar brösta oss mindre för att också Centern och Samlingspartiet ska få ta del av äran för skärpningen av flyktingpolitiken. Dessutom lovar vi åtminstone ett beslut som entydigt gynnar de vanliga donarna och pensionärerna

De gröna: Partifusion

Karikatyr av Ville Niinistö
Karikatyr av Ville Niinistö Bild: Sebastian Dahlström polpodden

De grönas ordförande Ville Niinistö har varit väldigt frän mot regeringen. Han har inte missat ett enda sparbeslut och han har ofta haft ett stuk flera steg vänster om både Paavo Arhinmäki och Antti Rinne. I synnerhet i Vänsterförbundet har man irriterats över att De gröna ”kapat” deras agenda.

Ibland har linjen ändå svajat. I sin första kommentar till uppgörelsen om vårdreformen tyckte Niinistö, i sann oppositionsanda, att den var ett hopkok på regeringspartiernas allra sämsta idéer och att den roll som de privata aktörerna får urholkar den offentliga sektorn.

Men efter att ha sovit på saken ändrade han sig och ansåg att reformen har alla chanser att bli riktigt bra.

De grönas nyårslöfte: Vi inleder fusionsförhandlingar med Vänsterförbundet. När vi kritiserar regeringens sparbeslut ska vi inte heller glömma att vi själva i den förra regeringen skar ned barnbidragen, läkemedelsersättningarna och biståndet. Dessutom drog vi in indexhöjningarna för pensionerna, universiteten och yrkeshögskolorna.

SDP: Framåt i Löfvens anda!

Karikatyr av Antti Rinne
Karikatyr av Antti Rinne Bild: Sebastian Dahlström polpodden

Då regeringen lade fram sitt program för hur flyktingpolitiken ska stramas åt ytterligare applåderade partiordföranden Antti Rinne. Han anser att de n ya åtgärderna är genomtänkta och bra och de kan stödas också av SDP.

Amnesty och en rad flyktingorganisationer kritiserade förslagen för att flera av dem är inhumana och principvidriga. Ett mål är att försämra de sociala bidragen till flyktingarna så, att de ligger betydligt under dem som finländare får.

Den svenska statsministern, sossen Stefan Löfven, säger att något motsvarande inte kan accepteras i Sverige. Där är flyktingarna betydligt fler.

SDP:s nyårslöfte: Vi tycker att Stefan Löfven är en cool typ och lovar följa hans linje.

VF: Nej till gäspgäsp

Karikatyr av Paavo Arhinmäki
Karikatyr av Paavo Arhinmäki Bild: Sebastian Dahlström polpodden

Sipiläs regering har redan fått besvara fem interpellationer. De har handlat om nedskärningarna i utbildningen, pensionärernas sits, indragningen av tåglinjer, sysselsättningspolitiken och Alexander Stubbs disinformation om förvaltarregistret i kombination med dålig lagberedning.

Vänsterförbundet har varit med i samtliga interpellationer. Avsikten är att få en debatt om frågor där regeringen och oppositionen eller delar av den tänker olika.

Men det går lätt inflation i interpellationsinstrumentet. Ju fler de är desto större är risken för gäspgäsp.

VF:s nyårslöfte: Vi lovar att interpellera högst tio gånger under våren. Samtidigt arbetar vi för att utveckla interpellationerna så, att de också innehåller oppositionens alternativ till den förda politiken eftersom det kunde höja nivån på debatten.

Samlingspartiet: Ett eget skatteparadis

Karikatyr av Alexander Stubb
Karikatyr av Alexander Stubb Bild: Sebastian Dahlström polpodden

Finansminister Alexander Stubb jobbade så hårt för ett förvaltarregister att siffrorna gjorde kullerbytta inför en fullsatt riksdag. Merparten av remissinstanserna var kritiska till registret men Stubb fick det att låta tvärtom.

Lagen om registret, där man hade kunnat placera sina börsaktier utan insyn, drogs tillbaka efter kalabaliken och Stubb verkar nu något ödmjukare än förr.

Förvaltarregistret handlar om stora pengar. Om det gick på grund så kan det gå illa på sikt också för dem som vill gömma pengar i skatteparadis ute i Europa.

Samlingspartiets nyårslöfte: Vi lobbar för ett eget skatteparadis, som kunde vara till exempel Åland. Det behövs för att rikt folk som Björn Wahlroos inte ska behöva flytta till Sverige. Men allt som placeras i paradiset ska vara öppet för insyn.

Gott nytt år med politikpodden!

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes