Hoppa till huvudinnehåll

Borgåpolitiker vill råda bot på dålig inomhusluft

Baracker.
Vårberga skola är en av många i Borgå som måste hålla till i baracker medan skolhuset renoveras på grund av dålig inomhusluft. Baracker. Bild: Yle / Hanna Othman vårberga skola

Luftkonditioneringen i friska skolor och daghem i Borgå borde också alltid vara på. Det skriver två Centerpartister i en ny fullmäktigemotion.

Borgå får inte spara på luftkonditioneringen, anser fullmäktigeledamöterna Anne Korhonen och Outi Lankia från Centern. De har tillsammans undertecknat en ny motion.

Lokalitetsledningen har just nu som policy att stänga av luftkonditioneringen i friska byggnader då de inte används.

Det betyder att man om kvällar och veckoslut samt under skollov stänger av luftkonditioneringen i skolor och daghem som ännu inte har dålig inomhusluft.

Korhonen och Lankia vill ha en förändring på det här. De konstaterar att ventilationen är en viktig faktor då det gäller att förebygga problem med inomhusluften.

Därför borde ventilationen i skolor och daghem enligt Korhonen och Lankia vara på också då byggnaderna inte används.

Aftonskola borde ordnas

Borgå stad har också fått ta emot en annan motion om inomhusluften.

Fullmäktigeledamot Eila Kohonen (SDP) vill att staden ordnar en aftonskola med inomhusluftproblemen i Borgås fastigheter som tema.

Hon vill att fastigheterna ska fås i ett sådant skick att det är hälsosamt och säkert att jobba i dem.

Kohonen konstaterar också att det i sista hand är fullmäktige som fattar beslut om åtgärder. För att kunna göra det behöver politikerna korrekt information om fastigheternas skick.

Läs också