Hoppa till huvudinnehåll

Många bilister anmäler inte krock med hjortdjur

Hjortdjur tar sig gärna in i tätorter om de känner sig hotade i skogen. Här är vitsvanshjortar i Fiskars bruk. Bild: Yle/Veronica Montén vitsvanshjort

Antalet krockar med hjortar har ökat i Västnyland. Ekenäsnejdens jaktvårdsförening noterade i fjol en ökning med 20 procent. Föreningen är bekymrad över att många bilister inte anmäler en krock med ett djur.

Antalet bilister som krockade med hjortar i fjol har ökat med 20 procent. 2014 var antalet 33 krockar, i fjol ungefär 40 stycken.

Däremot har krockarna med rådjur och älgar minskat 2015. Ekenäsnejdens jaktvårdsförening noterade 20 krockar med rådjur år 2014 och samma år skedde sex älgkrockar.

Djur ska inte lida i onödan

De flesta jaktvårdsföreningar i Västnyland säger att krockar med vilda djur har ökat. Jaktvårdsföreningarna är bekymrade över att allt flera låter bli att ringa nödcentralen efter en krock.

Det är viktigt att ringa även om djuret springer in i skogen, säger Marco Lehtikangas från Ekenäsnejdens jaktvårdsförening.

Han är en av dem som ger sig ut och letar efter skadade djur så att de inte behöver lida i onödan. Jaktvårdsföreningarna upprätthåller en organisation som heter Storviltsassistans (SRVA) som har kontaktpersoner som polisen eller nödcentralen ringer till.

Krockplatsen ska markeras noggrant

Det kan räcka en stund innan jaktvårdsföreningens medlemmar är samlade, så det gäller att noggrant markera platsen där krocken skedde.

Marco Lehtikangas.
Marco Lehtikangas från Ekenäsnejdens jaktvårdsförening står vid Tenalavägen i Ekenäs där det ofta sker hjortkrockar trots att det är en tätort. Marco Lehtikangas. Bild: Yle/Marica Hildén marco lehtikangas,Ekenäs

Man kan till exempel sätta ut en plastkasse på den sida av vägen där hjorten försvann. Det finns också ett viltolycksmärke som man kan skriva ut från Internet och ha med sig i bilen. Viltolycksmärket kan man ha med sig i bilen och binda fast det i till exempel ett räcke eller en trädgren.

Det blir svårt för Marco Lehtikangas och hans jägare att hitta det skadade djuret om man inte markerat platsen.

- Vi finkammar området tillsammans med en hund. Ibland kan det ta flera dagar innan vi hittar djuret. Ett djur är ofta skadat efter en krock, och vi vill inte att det ska lida för länge.

Verksamhetsledare Johan Lindström från Sjundeå jaktvårdsförening säger att det händer att föreningens kontaktperson ringer till dem som krockat med ett djur för att få mera information om krocken. Det behövs för att kunna lokalisera djuret så fort som möjligt.

Döda djur blir stulna

Jägarna får ta hjort- eller älgköttet om det är möjligt.

Verksamhetsledare Bo-Krister "Bobi" Lindholm från Hangöudds jaktvårdsförening berättar att föreningen också får använda köttet som lockbete för till exempel rävar och mårdhundar.

Bobi Lindholm berättar att folk i fjol stal tre till fyra hjortar efter krockar på Hangöudds jaktvårdsförenings område. Det händer också i Ekenäs, säger Marco Lehtikangas.

Det är förbjudet att ta djuren med sig. Ett hjortdjur eller vildsvin som dött i trafiken eller avlivats på grund av trafikolycka tillhör krockplatsens jaktvårdsförening.

Varg och lo skrämmer hjortdjuren

Det är i synnerhet på hösten och våren som det är mest sannolikt att man krockar med hjortdjur.

- På hösten är det parningstid och då rör djuren sig mycket, och även på våren då ungarna fötts och börjar gå omkring, säger Lehtikangas.

Men det finns också faktorer inne i skogen som gör att hjortarna söker sig till centrumområden, säger Lehtikangas.

- Rovdjur som varg och lo gör att hjortdjuren söker sig till säkrare platser i tätorterna. Min personliga uppfattning är att här finns varg nu och då.

Lehtikangas anser att det redan skjuts tillräckligt med hjortar, så det behöver inte öka för att krockarna ska minska.

Bilister kör för fort

Djuren korsar alla vägar, men i Ekenäs sker i synnerhet krockar på Tenalavägens början vid riksväg 25. Olyckor sker också på Hangövägen (riksväg 25) från korsningen Tenalavägen-Hangövägen mot Hangöhållet.

Älgvarning vid förlängningen av Smedsby omfartsväg.
Jaktvårdsföreningarna uppmanar bilisterna att ta varningsmärkena på allvar, annars är risken för viltkrockar större. Älgvarning vid förlängningen av Smedsby omfartsväg. Bild: YLE/ Marcus Lillkvist viltvarning

Marco Lehtikangas säger att krockar bland annat beror på att folk kör för fort och inte är uppmärksamma på vad som händer i trafiken.

Johan Lindström påminner bilisterna om att även se åt sidorna. Lehtikangas önskar att vägrenarna skulle vara fria från träd och buskar för det minskar också risken för viltkrockar.Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland