Hoppa till huvudinnehåll

Övertryck kan göra bostäder livsfarliga

Höghuset i Pansio som brann 2014.
Den explosionsartade branden i Pansio för två år sedan gav upphov till forskningen som nu visar att tryckförändringarna under en eldsvåda kan vara livshotande. Höghuset i Pansio som brann 2014. Bild: Yle/Peter Karlberg pansiobrand

Övertryck och de mellandörrar som öppnas inåt mot bostaden kan göra brinnande bostäder till dödsfällor. En del av de dödsfall som uppstår i eldsvådor kan bero på att offren inte klarat av att öppna dörren.

Tryckförändringarna som uppstår i samband med en bostadsbrand kan förhindra att man kan rädda sig ur en brinnande bostad. Aalto-universitetet har i samarbete med Egentliga Finlands räddningsverk gjort provbränningar förra hösten i Kurikka och resultaten talar sitt tydliga språk. De tekniska bevisen efter provbränningarna visar att övertrycket som uppstår under de första minuterna av en bostadsbrand gör det svårt eller till och med omöjligt att öppna mellandörren.

Problemet gäller uttryckligen de mellandörrar som leder ut i trappuppgången. I höghusen vänder ytterdörren utåt och mellandörren vänder inåt mot bostaden. Vid en eldsvåda då tryckskillnader uppstår blir det problem med mellandörren som kan bli omöjlig att öppna.

I branden i Pansio för två år sedan stod det snabbt klart att dörrarna blev svårforcerade då branden väl höll på. Det här var något som forskarna ville utreda i detalj. Bild: Yle/Yrjö Hjelt pansiobrand. höghusbrand i pansio

- Det här ger nya svar på varför brandoffer inte har lyckats ta sig ut ur brinnande bostäder, säger Simo Hostikka som är professor i brandsäkerhetsteknik vid Aalto-universitet. Tiden då övertrycket är oöverkomligt högt är kort men uppstår under de kritiska minuter som det ännu borde vara möjligt att ta sig ut ur en brinnande bostad.

Forskningen inleddes efter den explosiva branden i Pansio i Åbo där en person omkom för två år sedan. Enligt Hostikka har ingen varken i Finland eller utomlands undersökt vilken inverkan övertrycket har i bränders initialskede trots att tryckförändringarna nog har undersökts.

- Riskerna med tryckförändringarna betonas då höghusen i Finland har mellandörrar som öppnas inåt , säger Hostikka. Det här är en lösning som inte används på andra håll i världen och dessutom har dörrarna av ljudisolerande skäl försökt göras så täta som möjligt.

Särskilt täta byggnader kan drabbas av tryckförändringar

Enligt Hostikka kan övertrycket vara i ett par minuter men redan då är det farligt att vistas stående i en brinnande bostad. Då återstår endast att ligga på golvet och vänta att mellandörren kan öppnas.

Hostikka tror att särskilt nya täta moderna hus drabbas av tryckförändringar. Äldre hus är ofta inte så täta men speciellt passivhusen som blir allt fler är i farozonen.

Under våren presenteras forskningsresultaten av provbränningarna i detalj.

Hostikka tror att det blir förändringar i anvisningarna gällande bostädernas brandsäkerhets- och utrymningsansvisningar. Kanske kan det till och med bli aktuellt med förändringar i kommunernas byggordning och bygganvisningar.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland