Hoppa till huvudinnehåll

Vasabo stoppade dagvattenavgift

Rafael Palm vid det hus som inte är kopplat till dagvattensystemet.
Rafael Palm i Hemstrand, Vasa, överklagade Vasa stads planer på dagvattenavgifter. Rafael Palm vid det hus som inte är kopplat till dagvattensystemet. Bild: YLE/ Marcus Lillkvist bostadshus,dagvattenavgift

Rafael Palm har ärvt sin pappas hus i Hemstrand i Vasa. Från årsskiftet var det tänkt att han och tusentals andra Vasabor skulle betala en avgift för dagvattnet.

Men Palm valde att överklaga stadens beslut till förvaltningsdomstolen. Införandet av de nya avgifterna har nu stoppats på obestämd tid. För Rafael Palm skulle avgiften ha varit 50 euro per år.

- Jag tycker det är svårt att betala för sådant som man inte har någon nytta av. Det finns inget dagvattensystem ens i näromådet här. Allt vatten som kommer från himlen har i 60 år kommit ner här på tomten, och det har gått riktigt bra, säger Rafael Palm.

Vad är du mest upprörd över?

- Den här avgiften som sådan. Den saknar all rim och reson. Det är bara en smygskatt som de försöker hitta på, säger Rafael Palm.

Hänvisar till ett dike

Förutom avloppsrör byggs det idag in rörsystem under gatorna även för dagvattnet, det vill säga regnvatten och dräneringsvatten som leds ut från egnahemshus och andra fastigheter i städerna.

Men dagvattenledningar finns inte överallt, till exempel inte i Rafael Palms bostadsområde i Vasa. Där hänvisar man från kommunaltekniken till ett dike som leder bort regnvatten, men det diket ligger mer än en halvkilometer bort.

"Borde bara gälla de som är anslutna"

Problemet, enligt Rafael Palm, är att staden har tänkt ta betalt av alla fastighetsägare inom detaljplanerat område, oberoende av om de är anslutna eller inte.

- Den här avgiften borde bara få gälla för de som valt att ansluta sig till dagvattensystemet. Det är bara de som betjänas av dagvattenledningarna, säger Rafael Palm.

Lagändring gjorde det möjligt

Lagen kring vattentjänster har gjorts om. Det gjorde det möjligt för Vasa stad att flytta över ansvaret för dagvattensystemet från Vasa vatten till kommunaltekniken. Den sistnämnda har tagit fram den nya avgiften för att bekosta rörsystemet.

Klagomålet som Rafael Palm har lämnat in gör att avgifterna inte kan införas från årsskiftet.

Det leder i stället till att kommunaltekniken kommer att ta in pengar via nya punktavgifter för fastighetsägare i samband med nybyggen och gatusaneringar.

Andra städer följer utvecklingen i Vasa

Ragnvald Blomfeldt, SFP:s representant i tekniska nämnden, säger att många andra städer nu följer med utvecklingen i Vasa.

- Det gör man säkert, och man följer säkert också med hur det går med förhandsbeskedet från skattemyndigheten om att införa moms på avgiften, säger Ragnvald Blomfeldt.

Den föreslagna avgiften varierar från 30 till 600 euro per år beroende på fastighetens storlek. Ovanpå den summan vill skattemyndigheten dessutom införa 24 procent moms.

Det var tänkt att den nya avgiften skulle ge Vasa stad drygt 700 000 euro intäkter.