Hoppa till huvudinnehåll

Fortsatt låg inflation under 2016

ECB:s huvudkontor i Frankfurt
Europeiska centralbankens huvudkontor i Frankfurt ECB:s huvudkontor i Frankfurt Bild: EPA/FRANK RUMPENHORST ecb

Deflationen är kanske över för den här gången, men vi kan vänta oss fortsatt låg inflation i de utvecklade länderna. Det här sätter press på Europeiska centralbanken att öka stimulansåtgärderna inom eurozonen.

Nya preliminära siffror från EU:s statistikbyrå Eurostat visar att inflationen stampar på stället och är fortsättningsvis på en mycket låg nivå inom eurozonen. Inflationen på årsnivå var i december 2015 0,2 procent, samma siffra som i november.

För tredje månaden i rad var inflationen positiv, men den verkar inte ta fart på det sätt man inom Europeiska centralbanken hade önskat sig. Under förra året var inflationssiffrorna en besvikelse, vilket fick ECB att utlova ett stimulanspaket, som sedan presenterades i början av december.

ECB försöker stimulera

Åtgärdspaketet blev ändå en besvikelse för marknaden, som hade väntat sig massivare stimulans. Vid decembermötet beslöt ECB:s råd att sänka depositionsräntan till -0,30 procent. Dessutom beslöt ECB att förlänga programmet för köp av olika tillgångar till mars 2017 eller längre.

ECB:s chefdirektör Mario Draghi
ECB:s chefdirektör Mario Draghi ECB:s chefdirektör Mario Draghi Bild: EPA/ARNE DEDERT ecb-chef

Däremot ökades inte köpen från tidigare 60 miljarder euro per månad. Dessutom beslöt ECB att återinvestera kapitalbeloppen för tidigare lån som förfallit.

Men det här var inte tillräckligt för att få igång den ekonomiska tillväxten och inflationen. Därför reagerade marknaden negativt.

Långt ifrån inflationsmålet

ECB har som mål att inflationen ska vara nära, men under två procent. Inflationen i eurozonen har senast legat vid två procent i januari 2013. I januari 2015 var deflationen som djupast då inflationen var -0,6 procent.

Vid mötet i december förutspådde ECB att inflationen skulle ta fart i slutet av året, men så skedde inte. ECB:s experter förutspår att inflationen blir en procent under 2016 och 1,6 procent år 2017.

ECB räknar med att tillväxten (ökning av real BNP) för 2015 blir 1,5 procent, 2016 väntas den bli 1,7 procent och år 2017 1,9 procent.

Analytiker anser att ECB måste stimulera ekonomin ännu kraftigare under det här året.

- Vi anser fortfarande att ECB var för tam i december, och vi tror att banken måste öka sina köp av värdepapper förr eller senare, kanske under det andra kvartalet, säger ekonomist Jennifer McKeown vid Capital Economics till nyhetsbyrån Reuters.

Dessutom kan läget i världsekonomin ställa till med nya svårigheter.

Lågt oljepris

Råoljepriset (Brent) har sjunkit från drygt 50 dollar per tunna i oktober 2015 till 37 dollar per tunna. Det finns ingenting vid horisonten just nu skulle ändra prisbilden radikalt.

Ingen vet hur konflikten mellan Saudiarabien och Iran kommer att utvecklas. Saudiarabien behöver pengar och satsar på stor kvantitet i produktionen. En orsak är att Saudiarabien via den höga produktionen och låga oljepriset försöker få de nordamerikanska skifferoljeproducenterna på knä.

Oljetankern Elisabeth Knutsen bogseras till hamnen i Rostock, Tyskland
Oljetankern Elisabeth Knutsen bogseras till hamnen i Rostock, Tyskland Bild: EPA/ERNST WUESTNECK oljetanker

Strategin är dyr för Saudiarabien, som egentligen skulle behöva ett råoljepris på 85 dollar för att klara de offentliga finanserna. Saudiarabien står inför ett dilemma om konflikten med Iran eskalerar och landet satsar mera på upprustningen.

Också Iran kommer att fortsätta producera mera olja efter att sanktionerna hävdes. Iran behöver också mera inkomster ifall konflikten fördjupas.

Eurons värde

Det låga oljepriset har en stor inverkan på inflationen i de utvecklade ekonomierna. Det har en positiv inverkan på produktionen i de här länderna, men det skapar också nya problem.

De låga energipriserna sätter press på priserna och via den låga inflationen också på ECB att göra ytterligare för att få inflationen att stiga närmare inflationsmålet. Ett sätt är att få eurons värde att falla.

Trots att ECB inte har något mål för valutakursen kan penningpolitiken användas för att hindra att euron stärks och importpriserna faller.

Centralbankens dilemma är nu att inflationen är för låg, men en alltför massiv stimulans kan öka inflationstrycket så att den snabbt tvingas bromsa en eventuell överhettning. Just nu verkar den risken ändå ganska liten.

Dollarn stärks

Återhämtningen i den amerikanska ekonomin har varit snabb. Arbetslösheten halverades mellan 2009 – 2015 och ligger nu på fem procent. Prognosen är att den sjunker ytterligare. Skillnaden är markant om man jämför med eurozonen.

Arbetslösheten i procent i USA och eurozonen
Arbetslösheten i procent i USA och eurozonen Bild: Yle arbetslöshet

Också valutorna går i olika riktning. Kapitalet söker sig dit där avkastningen är störst. USA:s centralbank höjde i december räntan för första gången på nästan nio år. I USA är räntenivån klart positiv, men i eurozonen ligger den nära noll i euro.

För den amerikanska exporten är den stärkta dollarn ett problem. Amerikanska varor och tjänster blir dyrare. Det drabbar bland annat bilindustrin och turismen. Samtidigt blir importen till USA billigare.

Fed:s inflationsmål är två procent och de senaste siffrorna visar att inflationen ligger kring 1,3 procent. Trots att också Fed ligger under sitt mål, har man i USA kommit betydligt närmare än i Europa.

Om inflationen i USA börjar klättra närmare målet på två procent kan man räkna med ytterligare räntehöjningar. I Europa är det sannolikare med motsatt politik.

Läs också: Kinas ekonomi: de kommande åren avgörande
Efter Fed - Europa och USA går skilda vägar