Hoppa till huvudinnehåll

Äldre råddar med sina mediciner

Glasögon, rexept, mediciner och vattenglad på ett bord.
Glasögon, rexept, mediciner och vattenglad på ett bord. Bild: Ludovic Di Orio mediciner,recept

Äldre människor tycks inte alltid använda de mediciner som finns antecknade i hälsovårdscentralernas journaler. Det visar ny forskning från Östra Finlands universitet.

Majoriteten (83 procent) av de över 75-åringar som vårdas hemma har en journal som avviker från de mediciner som de i verkligheten tar, visar forskningen.

Avvikelserna är vanligast hos dem som använder fler än tio olika läkemedel. Allra mest förekommer de hos personer som själv har hand om sin egen medicinering.

40 procent av alla avvikelser gällde läkemedel som kan vara skadliga. Här nämns till exempel betablockerare, bensodiazepiner och starka värkmediciner.

För att trygga en säker och effektiv medicinering borde den läkaren som gör vårdbeslutet ha tillgång till en uppdaterad patientjournal, menar forskarna.

En bristfällig journal gör det lättare att ge fel medicinering - som i sin tur kan ha skadliga effekter på patienten.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes