Hoppa till huvudinnehåll

Grankulla hälsovårdscentral flyttar - det här behöver du veta

Hälsovården i Grankulla flyttar till Villa Breda. Bild: YLE/Fanny Fröman villa breda

Från och med den 18 januari kan det vara kaos på Grankulla hälsovårdscentral, då börjar flytten undan renoveringen.

Fram till eftermiddagen den 15 januari ska hälsovårdstjänsterna ännu förlöpa normalt.

En del av hälsovårdspersonalen har fått symptom på grund av den dåliga inomhusluften. Men nu ska problemen åtgärdas.

Grankulla hälsovårdscentral ska renoveras grundligt, förbättringar sker gällande såväl luftkonditioneringen som byggnadens strukturer. Renoveringen väntas räcka sex månader.

Tjänster i Esbo och Otnäs

Under veckan 18-22.1 kommer all verksamhet gradvis att flytta över till Villa Breda, med undantag för tandvården och fysioterapin. Överläkare Pia Höglund säger att man ändå ska ha möjlighet att få jourtider under flyttveckan, som i övrigt kommer att vara reducerad när det kommer till hälsovårdstjänster.

- Under några dagar kommer vi att köpa tjänster från Esbo stads hälso- och socialvård, alltså styra patienterna till grannkommunen för akuta tider.

Flytten ska stå klar den 25 januari, då alla normala tjänster förutom fysio- och tandvård, ska fås i Villa Bredas utrymmen. Tandvården kommer senare att utlokaliseras till Otnäs.

Effektivare jour i framtiden

Under halvåret i exil kommer laboratorietjänsterna att fungera med tidsbeställning. Särskilda tider kommer dagligen att finnas för akutpatienter och personer med blodförtunnande mediciner.

- Under tiden i Villa Breda kommer vi också att försöka effektivera vår jour. Då ska alla jourpatienter gå via en sköterska för att fastställa vårdens art, säger överläkare Höglund.

Pilotprojektet ska minska köerna och effektivera jouren. När hälsostationen återvänder till sina ordinarie utrymmen ska projektet utvärderas och eventuellt bli kutym.

Stadens webbsidor kommer att uppdateras med information allt eftersom renoveringsplanen framskrider. Hälsostationens återuppringningssystem fungerar under hela flyttveckan.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen