Hoppa till huvudinnehåll

Förbundspennan: FSI står väl rustat inför framtiden

Håkan Nystrand, FSI:s ordförande, 2015.
Håkan Nystrand, FSI:s ordförande, 2015. Bild: FSI håkan nystrand

Finlands Svenska Idrott står väl rustat inför framtiden. Vi har tillsammans med våra grenförbund och distrikt det senaste året jobbat oss igenom en förändringsprocess, som inbegriper både hur vår organisation ser ut, hur vi använder våra pengar och hur vi fungerar i praktiken. Naturligtvis kommer säkert ännu detaljer upp som kräver finjustering.

Förändringsprocessen har gått fint och målmedvetet framåt i samverkan med medlemsförbunden och distrikten. Förhoppningsvis tar vi med vårt förnyelsearbete igen ett steg framåt i vår verksamhet inom FSI-familjen.

Finlands Svenska Idrott växte också som arbetsgivare vid nyår då också grenförbundens personal övergick i FSI:s tjänst. Det här kommer säkert att bidra till att hela vårt samlade idrottskunnande kommer effektivt till nytta över grenförbunds- och distriktsgränserna. Vi får också på det här sätter ett ännu enhetligare Finlands Svenska Idrott.

Vara steget före

Inom idrott gäller det ofta att klara sig i konkurrensen. Idrottspolitiken och idrottsorganisationerna är verkligen inget undantag här heller. Hela den finlandssvenska idrottsvärlden med förbund, föreningar och aktiva på olika nivåer är för oss en självklarhet. Vi måste ändå hela tiden, också utåt inför beslutsfattare och finansiärer, kunna visa på att vi behövs och gör ett viktigt arbete mot svarar mot behovet. Vi skall hela tiden vara steget före i sättet att jobba.

Utan bredd ingen topp och utan topp ingen bredd. Toppidrott och motion går hand i hand, precis som skrivningarna i nya idrottslagen låter förstå. Alla engagerade inom den finlandssvenska idrotten är verkligen viktiga. Vi skall på alla sätt betona och uppmuntra arbetet som görs på gräsrotsnivå i föreningarna.

FSI går in i nytt skede

Genom att se till att verksamhetsmöjligheterna för att utöva idrott och vara aktiv är de bästa möjliga bygger vi basen för hela idrotten, också idrottsframgångarna.

Finlands Svenska Idrott går in i ett nytt skede med ny idrottslag, förnyade verksamhetsformer och en ny organisationsmodell. Det betyder också att vi har ett utmärkt tillfälle att tänka över vårt ”varumärke” och bli ännu tydligare med att berätta varför idrott på svenska är en självklarhet i Finland.

Håkan Nystrand
Ordförande

Läs också

Nyligen publicerat - Sport