Hoppa till huvudinnehåll

ÖN: Fortum vill inte betala för övergödning utanför Hästholmen

Hästholmens kärnkraftverk.
Hästholmens kärnkraftverk. Bild: Yle / Hanna Othman kärnkraftverket i lovisa

Bolaget dömdes att kompensera de fastighetsägare som lider av övergödning i strandvattnet utanför kärnkraftverket i Lovisa. Fortum överklagar beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen, skriver tidningen Östnyland.

Fortum vill inte ersätta markägare i Lovisa för övergödning i strandvattnet. Det skriver tidningen Östnylandi dag.

Fortum medger att kylvattnet från kärnkraftverket på Hästholmen i Lovisa har bidragit till varmare havsvatten.

Bolaget anser ändå att sambandet mellan kylvattnet och övergödningens omfattning är oklar. Enligt Fortum har fastighetsägarnas egna åtgärder förvärrat övergödningen.

Regionförvaltningsverket har redan för tre år sedan kommit fram till att kylvattnet är orsaken till problemen, skriver tidningen.

Vasa förvaltningsdomstol dömde Fortum att betala sammanlagt 76 000 euro till 14 fastighetsägare som kompensation.

Fortum överklagar beslustet till Högsta förvaltningsdomstolen.