Hoppa till huvudinnehåll

Kyrkslättföräldrar beredda att själva fixa pengar för byskolan

Friggesby skola i södra Kyrkslätt är än en gång nedläggningshotad.
Kim Åström har gjort en egen utredning om konsekvenser av och förutsättningar för nedläggning av Friggesby skola. Friggesby skola i södra Kyrkslätt är än en gång nedläggningshotad. Bild: Yle/Mira Myllyniemi kim åström

I Kyrkslätt är många oroliga för att den anrika Friggesby skola ska stänga redan efter våren. Om skolan stängs är en grupp föräldrar beredda att själva fixa finansieringen.

Föräldrar och andra berörda fick i går träffa representanter från kommunen på ett diskussionsmöte om skolans öde.

Friggesby skola i södra Kyrkslätt är än en gång nedläggningshotad.
Det var fullt hus då kommunen ordnade ett diskussionsmötet i Friggesby skola. Friggesby skola i södra Kyrkslätt är än en gång nedläggningshotad. Bild: Yle/Mira Myllyniemi friggesby skola

Friggesby skola har varit nedläggningshotad flera gånger tidigare på grund av för litet elevantal. Nu hotas skolan än en gång trots att de fortfarande har över 20 elever, det vill säga förutsättningen för att skolan har fått fortsätta hittills.

Pengarna måste då tas från den svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämndens budget, och vi har inte pengar för det eftersom det redan har skurits ner så mycket på vår budget.― Anna Aintila (SFP), nämndens ordförande

Två lärare tack vare statens stöd som nu dras in

På grund av regeringens sparåtgärder räcker den svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämndens pengar inte längre till för att ha en andra lärare i skolan.

Utbildningsnämndens ordförande Anna Aintila (SFP) i Kyrkslätt.
Den svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämndens ordförande Anna Aintila (SFP) i Kyrkslätt var en av dem som grillades av föräldrarna under torsdagskvällen. Utbildningsnämndens ordförande Anna Aintila (SFP) i Kyrkslätt. Bild: Yle/Mira Myllyniemi aintila

I dag har skolan två lärare, varav en är anställd med så kallade POP-pengar som staten tidigare har delat ut till kommunerna för att de ska kunna behålla mindre undervisningsgrupper.

Från och med hösten delar staten inte längre ut sådana pengar.

- Pengarna måste då tas från den svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämndens budget, och vi har inte pengar för det eftersom det redan har skurits ner så mycket på vår budget, säger nämndens ordförande Anna Aintila (SFP).

Det var fullt hus då Kyrkslätt kommun ordnade diskussionsmöte om Friggesby skolas öde,
Föräldrarna som deltog i diskussionsmötet om Friggesby skolas öde var bland annat oroliga för hur skolresorna skulle ordnas ifall skolan stängdes. Det var fullt hus då Kyrkslätt kommun ordnade diskussionsmöte om Friggesby skolas öde, Bild: Yle/Mira Myllyniemi friggesby skola
Vi såg synergier mellan att kombinera den lärartjänst som är deltid med eftistjänsterna i Lekis och på det sättet kunna stå för en del av kostnaderna.― Kim Åström, förälder

Föräldrar utreder möjligheten att själva fixa finansiering

En grupp föräldrar säger nu att de är beredda att fixa finansieringen själva ifall fullmäktige vill stänga skolan.

- Vi såg synergier mellan att kombinera den lärartjänst som är deltid med eftistjänsterna i Lekis och på det sättet kunna stå för en del av kostnaderna, säger Kim Åström, ordförande för understödsföreningen för det privata daghemmet och förskolan Friggesby lekskola.

Han tror också att de finlandssvenska fonderna skulle kunna vara med och finansiera en del.

Kim Åström, vars barn ska börja i Friggesby skola, säger att föräldrarna själva kan försöka fixa finansieringen ifall kommunen fattar beslut om att stänga skolan.
Kim Åströms barn går i förskolan och ska börja i Friggesby skola på hösten. Kim Åström, vars barn ska börja i Friggesby skola, säger att föräldrarna själva kan försöka fixa finansieringen ifall kommunen fattar beslut om att stänga skolan. Bild: Yle/Mira Myllyniemi kim åström

Inte klart att utomstående får finansiera skolans verksamhet

Föräldragruppen har varit i kontakt med den svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden som nu utreder huruvida kommunen får ta emot öronmärkta pengar för Friggesby skola från utomstående instanser.

- Jag anser ändå att det är kommunen som borde finansiera skolans verksamhet, säger Åström.

Föräldrarna är också oroliga för att daghemmet och förskolan inte behövs om skolan försvinner.

- Vi förlorar ungefär 30 procent av våra kunder om 6-åringarna försvinner. Dessutom förlorar vi troligen en hel del syskon och då är det svårt att få ekonomin att gå ihop, säger Åström.

Jag hoppas att beslutet åtminstone skjuts upp med minst ett år.― Anna Aintila (SFP), utbildningsnämndens ordförande

Utbildningsnämnden vill utreda ny skola i södra Kyrkslätt

Samtigt finns det en oro över att det tilltänkta nya skolcentret i södra Kyrkslätt inte blir av ifall eleverna från Friggesby flyttas till Winellska skolan i Kyrkslätt centrum redan på hösten.

Den svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden i Kyrkslätt har tidigare meddelat att de inte vill att skolan stängs förrän kommunen har utrett möjligheten att slå ihop de tre svenskspråkiga skolorna i södra Kyrkslätt, det vill säga skolorna i Friggesby, Karuby och Bobäck, till en ny skola.

Friggesby skola i södra Kyrkslätt är än en gång nedläggningshotad.
Friggesby skola grundades 1891 och den nuvarande skolbyggnaden byggdes 1930. Friggesby skola i södra Kyrkslätt är än en gång nedläggningshotad. Bild: Yle/Mira Myllyniemi friggesby skola
Jag hoppas att de andra förstår att det blir för tajt att under våren fatta ett beslut om att stänga ner en skola till hösten.― Anna Aintila (SFP), utbildningsnämndens ordförande

Kommunfullmäktige fattar beslut om nedläggningen

Kommunfullmäktige beslöt under budgetförhandlingarna att skolans nedläggning ska utredas. Efter utredningen ska nämnden behandla ärendet, men det är ändå slutligen fullmäktige som fattar beslut om huruvida skolan stängs.

- Jag hoppas att de andra förstår att det blir för tajt att under våren fatta ett beslut om att stänga ner en skola till hösten. Det är fel mot barnen och föräldrarna. Jag hoppas att beslutet åtminstone skjuts upp med minst ett år, säger Aintila.

Det finns många som är emot den svenska undervisningsnämnden och jag misstänker att de inte beviljar något tilläggsanslag.― Anna Aintila (SFP), utbildningsnämndens ordförande

Ifall skolan får fortsätta sin verksamhet ett år till måste den svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden beviljas ett tilläggsanslag, och Aintila tvivlar på att det här är möjligt.

- Det finns många som är emot den svenska undervisningsnämnden och jag misstänker att de inte beviljar något tilläggsanslag.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen