Hoppa till huvudinnehåll

Nya Kvarkenfärjan kostar Vasa 7,3 miljoner

Miniatyrer av den planerade nya Kvarkenfärjan utprintade på 3D-printer av Kvarkenrådet.
3D-modeller av Wasaline. Miniatyrer av den planerade nya Kvarkenfärjan utprintade på 3D-printer av Kvarkenrådet. Bild: YLE/ Marcus Lillkvist Wärtsilä Vasa,ny kvarkenfärja

Den nya Kvarkenfärjan och tillhörande hamnförbättringar kommer att kosta Vasa stad 7,3 miljoner euro. På måndag tar stadsstyrelsen ställning till en första betalning.

Enligt beredningen inför Vasa stadsstyrelses möte på måndag kommer det nya "miljövänliga pionjärfartyget" att kosta 115,5 miljoner euro.

Men EU-projektet som fått namnet "Global project" handlar om mer än så. Totalt kostar det 191,5 miljoner euro under åren 2016-2025. I det ingår en uppdatering av hamnarna i Umeå och Vasa och bättre spår- och vägförbindelser för totalt 64,5 miljoner euro.

Beslut om en tredjedel nu

Vasa stads del i helhetssumman blir 7,3 miljoner euro, enligt Tomas Häyry, stadsdirektör i Vasa. I ett första skede som kallas del ett ska Vasa stad nu bidra med 2,44 miljoner euro. Det är den summan som stadsstyrelsen ska ta ställning till på måndag.

- Jag hoppas att vi lyckas övertyga politikerna om att vi ska bidra med de här pengarna, säger Tomas Häyry.

"Kan inte jämföras med stadion"

De senaste månadernas diskussion om Vasa stads ekonomiska situation och den nya fotbollsstadion hotar att färga debatten om färjestödet. Men Tomas Häyry är övertygad om att satsningen behövs.

- Det här är en helt annan typ av projekt. Den här internationella infrastruktursatsningen är strategiskt viktig på otroligt många plan. Och vi måste minnas att mer än 100 miljoner euro väntas komma från andra håll, dels från finska och svenska staten och dels från EU, säger Tomas Häyry.

"Enormt viktigt för industrin"

Häyry nämner alldeles särskilt den stora betydelse som hamnsatsningen får för exportindustrin i Vasa. En terminal för LNG-bränsle ska till exempel byggas i Vasa.

- Det här är en enorm utvecklingsmöjlighet för våra industrier och det betyder arbetsplatser för hela regionen, påpekar Tomas Häyry.

Miljoner i turism

Och sist och slutligen har en nysatsning i en skräddarsydd färja stor betydelse för turismen.

- I Umeå har man gjort beräkningar som visar att satsningen ger en ekonomisk utveckling värd sex miljoner euro per år. Då ska vi minnas att vi på senare tid har haft en motsvarande mängd turister på Vasasidan, säger Tomas Häyry.

"Inget hemlighetsmakeri"

Inför stadsstyrelsens möte har det förekommit uppgifter om att staden velat hemlighålla de summor som man ska bidra med till projektet. Men enligt Tomas Häyry rör det sig om missförstånd.

- Det stämmer inte alls att vi skulle vilja mörka ned det. När föredragningslistan gick ut på torsdagen var den helt enkelt inte komplett, säger Häyry.

Fem miljoner från Österbottens förbund

Staden äger också andelar i hamnbolaget Kvarken Ports och NLC Ferry som i dag sköter Kvarkentrafiken genom Wasaline. De bolagen ska också delta i finansieringen av Global-projektet. I dagsläget är det oklart om ägarna måste gå in med pengar för att täcka bolagens andelar, eller inte. Österbottens förbund föreslås gå in med fem miljoner euro.