Hoppa till huvudinnehåll

Vänta med att sortera yoghurtbägaren

Ekopunkt i Karis centrum.
Ekopunkt i Karis centrum. Bild: YLE/Malin Karlberg ekopunkt

Från årsskiftet har ett femtiotal ekopunkter i Västnyland bytt ägare. En grön nyhet är möjligheten att sortera plast. Men vänta med att göra dig av med plasthelvetet från köket. Kärlen för plastavfallen dröjer.

Förutom möjligheten att sortera hushållsplast kommer hushållen inte att påverkas av att bolaget Rinki tar över en del av sophanteringen. Det estetiska som färg och form på ekopunkterna kommer att ändras, men annars gäller samma platser och funktioner.

Titta in i ditt kylskåp och räkna hur många olika bägare, askar och kärl är i plast. De flesta produkterna från en mataffär kommer i någon förpackning eller paket. Oftast är det plast som konsumenter inte tidigare kunnat sortera.

Mera ansvar för skräpet

Allt bottnar i en ny lag som trädde i kraft vid årsskiftet. I och med den nya förordningen flyttas ansvaret för förpackningsavfallet från kommunerna till producenter och importörer. I praktiken tvingar förordningen producenterna att ta mera ansvar för sitt avfall.

De här bolagen, till exempel mejerier och charkuterier, ska se till att förpackningarna de tillverkar och använder sorteras och återanvänds. Tidigare har kommunerna axlat ansvaret för det här. I Västnyland har det varit avfallsbolaget Rosk´n Roll.

Det skulle nog betyda en nedskräpning i stor skala här i Västnyland.

Bolaget Finlands förpackningsåtervinning Rinki representerar förpackningsproducenterna i Finland som nu ska göra det möjligt att samla och sortera plastavfall.

Över tio nya ekopunkter

Rosk´n Roll har ansvarat för ungefär 150 ekopunkter runt om i Västnyland. Bolaget Rinki tar över 40 av dem..

Förutom att Rinki tar över en del av ekopunkterna från Rosk´n Roll kommer Rinki också att bygga 13 nya ekopunkter runt om i Västnyland. Rosk'n Roll ansvarar efter det här för 101 ekopunkter.

Så här har Rinki tänkt att ekopunkterna ser ut.
Så här har Rinki tänkt att ekopunkterna ska se ut. Så här har Rinki tänkt att ekopunkterna ser ut. Bild: Rinki plastavfall

Möjligheten att sortera plast koncentreras till stadskärnan och större butiker. Vid 20 ekopunkter ska det vara möjligt att sortera plast.

- De ekopunkterna som är i glesbygden har Rinki inte varit intresserade av, säger transportchef Kaj Karlstedt vid Rosk´n Roll.

Sortering av hushållsplast i byar och samhällen i periferin, som till exempel Bromarv, kommer troligtvis inte att vara möjlig.

Kaj Karlstedt (SFP) i Ingå fullmäktige.
Transportchef Kaj Karlstedt är stationerad i Lojo. Kaj Karlstedt (SFP) i Ingå fullmäktige. Bild: Yle/Marica Hildén kaj karlstedt ingå fullmäktige

Inga befintliga ekopunkter försvinner ändå, så servicen torde hållas på samma nivå som tidigare.

- Konsumenten märker ingen skillnad. Har man haft sin närmaste ekopunkt i Tvärminne eller i Backgränd så står den fortfarande kvar, säger Karlstedt.

Krångligt, men inte för dig

Det nya systemet kan verka krångligt, men för hushållen ska det inte spela någon roll. Du kan sortera papper, kartong, glas och metall precis som förr. Endast ägaren och den ansvariga byter i en del av ekopunkterna.

Våra kundrådgivare är också lite vilsna.

Karlstedt nämner tidigare förordningar som tvingat bolagen att ta mera skräpansvar.

- Det är samma som att föra gamla mediciner till apoteken eller slitna bildäck till däckförsäljare. Bakom det här finns också ett producentansvar som lagstiftarna slagit fast.

Margarinasken får vänta

Västnylänningarna får ännu vänta på att sortera sitt plastavfall. På kierrätys.info finns ännu ingen information om var du kan slänga dina tomma yoghurtbägare. Enligt Rinkis uppdateras sidan inom en vecka.

- Det är viktigt att vi inte får uppfattningen om att vi kan bära plast till ekopunkterna redan nu. Det skulle nog betyda en nedskräpning i stor skala här i Västnyland, säger Karlstedt från Rosk´n Roll.

Tanskanen vid Rinki säger att arbetet med den nya plastsorteringen pågår som bäst.

- Det är svårt att ge en exakt tidtabell, men elva kärl för plastavfall leveras i januari och februari. För de resterande ekopunkterna krävs ännu lov av markägare och butiker. Till en del punkter måste man också dra el, säger Juha-Heikki Tanskanen.

I fall det inte finns en plastinsamling vid en ekopunkt kan plastavfall sättas i det egna hushållets avfallskärl. Blandavfallet bränns och energin utnyttjas som värme och el.

Skräp på villovägar

Under övergångsperioden under vårvintern kan både konsumenter, Rosk´n Roll och Rinki vara vilsna.

- Våra kundrådgivare är också lite vilsna. Vad finns var? Om man ringer nu och säger att en viss glasinsamling är full och borde tömmas, måste vi se vem som ansvarar för den. Är det vi eller Rinki? säger Kaj Karlstedt vid Rosk´n Roll.

Ett bortfall av några tiotal ekopunkter kan också påverka Rosk´n Rolls ekonomi. Det är ännu för tidigt att säga hur det påverkar.

- Vi måste se med de som tömt dem hur det fungerar både logistiskt och ekonomiskt.

Ekoavgiften som uppbärs av kommuninvånare hålls oförändrad. Avgiften är obligatorisk för hushåll, också fritidsboende, oberoende om ekopunkterna används eller inte. Prislistan finns på Rosk'n Rolls webbplats.

Finns Rosk'n Roll i framtiden?

Kaj Karlstedt vid Rosk´n Roll tror inte att Rinki tar över all hantering av förpackningsavfall i Västnyland.

- Det handlar kanske om några enstaka ekopunkter, men nu uppfyller producenterna förordningens krav på en viss procent av avfallet.

Verkställande direktören vid Rinki vill inte sia om framtiden.

- Just nu är det viktigt att vi får igång nätverket som omfattar hela Finland. Vad som händer efter det beror på lagstiftningen och hur ekopunkterna används och utnyttjas, säger Juha-Heikki Tanskanen.

Plasten som samlas in i Västnyland kommer att föras till Riihimäki där bolaget Ekokem bygger en fabrik för plastförädling. Rinki har konkurrensutsatt tömningen av sina ekopunkter. Rosk'n Roll tar hand om städningen av Rinkis ekopunkter.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland