Hoppa till huvudinnehåll

Volkswagens försäljning minskade något 2015

Nya Volkswagen-bilar nära Wolfsburg i Tyskland den 6 november 2015.
Nya Volkswagen-bilar nära Wolfsburg i Tyskland den 6 november 2015. Nya Volkswagen-bilar nära Wolfsburg i Tyskland den 6 november 2015. Bild: A/JULIAN STRATENSCHULTE biltillverkare

Den tyska biljätten Volkswagen säger att bolagets globala försäljning sjönk två procent under fjolåret.

Hösten 2015 blev det klart att Volkswagen försett elva miljoner dieselbilar med mjukvara som ger missvisande resultat om deras utsläpp av kväveoxider.

Volkswagen sålde 9,931 miljoner bilar 2015 jämfört med 10,14 miljoner året innan. En stor del av minskningen beror på vikande efterfrågan i Ryssland och Brasilien som båda kämpar med ekonomiska problem. Också i Kina minskade försäljningen.

I USA där utsläppsskandalen bröt ut ökade försäljningen med 1,2 procent för hela året, men försäljningen minskade något i december.

De amerikanska myndigheterna drar Volkswagen inför rätta på grund av utsläppsfusket som i USA omfattar 600 000 bilar.