Hoppa till huvudinnehåll

Lojo föreslår att kommunen sköter byggfrågor

Sommarstugsbygge
Lojo föreslår att kommunerna i framtiden har kontrollen över byggnadsfrågor. Sommarstugsbygge Bild: Yle/Linus Hoffman sommarstugsbygge

Lojo stad vill att kommunerna i framtiden sköter bygg- och miljöfrågor själv. Många andra uppgifter kan de självstyrande områdena i stället ta över.

Stadsstyrelserna i Lojo och Hangö föreslår i sina utlåtanden att städerna hör till det självstyrande område som bildas av Nylands landskap. Då social- och hälsovårdsreformen genomförs indelas landet i 18 självstyrande områden av vilka 15 är vårdområden.

Stadsstyrelserna i Lojo och Hangö behandlar sina utlåtanden på måndag (11.1). I Lojo föreslås det för styrelsen att räddningsverkets uppgifter, landskapsförbundets uppgifter och att en del uppgifter från Nylands närings-, trafik- och miljöcentral flyttas till det självstyrande området.

Området sköter om flyktingarna?

I förslaget till styrelsen står det också att området kan sköta skuldrådgivningen och landsbygdsförvaltningen.

Mottagandet av flyktingar och asylsökande skulle kunna skötas av det självstyrande området, förutom utbildningsfrågor som gäller flyktingarna.

Miljöskydd, miljöhälsovården och byggnadsövervakningen borde däremot fortfarande skötas av kommunerna.

Veterinärvården kan också höra till kommunens uppgift, det kunde eventuellt också livsmedelsövervakningen göra i fortsättningen.

Lojo: Det behövs samarbete inom vården

Staten tar ett hårt grepp om hur vården byggs upp i samband med reformen.

Statsrådet beslutar om uppgifterna för de riksomfattande och regionala specialenheterna och universitetscentralsjukhusen och om arbetsfördelningen mellan dem.

Kommunernas roll blir att svara för den förebyggande hälsovården.

Det här ska inte tolkas som så att kommunerna enbart sköter om det förebyggande arbetet, utan det ska ske i samarbete mellan kommunerna, områdena och staten, står det i förslaget till stadsstyrelsen. Det måste finnas klara samarbetsmodeller.

I förslaget till utlåtande från Lojo stad står det också att uppgifterna mellan kommunerna och de självstyrande områdena måste definieras noggrant.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland