Hoppa till huvudinnehåll

Åtta byskolor i Lovisa står på fallrepet

Isnäs skola
Eleverna i Isnäs skola skulle först flytta till Forsby skola och senare till det nya skolcentret i Forsby. Isnäs skola Bild: Yle/Sune Bergström isnäs skola

Ett stort svenskspråkigt skolcentrum kan bli verklighet i Lovisa inom loppet av fem år.

Skolcentret skulle inhysa de elever som i dag går i Generalshagens skola, Tessjö skola och Haddom skola, Lovisanejdens högstadium samt gymnasiet.

De små skolorna i Tessjö, Isnäs, Pernå kyrkoby, Haddom, Teutjärvi och Valkom skulle stänga.

Det här framgår av den helhetsutredning för skolverksamheten som Lovisa stad offentliggjorde på måndag kväll.

Genomförs i fyra skeden

Arbetsgruppen som jobbat med utredningen föreslår att skolnätet i Lovisa förändras i etapper mellan åren 2017 och 2021. Arbetsgruppen består av bildningsdirektörerna Thomas Grönholm och Timo Tenhunen, lokalchef Antti Kinnunen och ekonomiplanerare Siv Mårtens.

Skede ett skulle genomföras 2017 och då skulle eleverna i Pernå kyrkoby och Isnäs skola flyttas till Forsby skola. Eleverna i Tessjö skola skulle flyttas till Generalshagens skola och Tesjoen koulus elever till Harjurinteen koulu. Eleverna i Teutjärven koulu skulle flyttas till Kirkonkylän koulu i Strömfors.

harjurinteen koulu i Lovisa
Informationsmötet på måndag kväll hölls i Harjurinteen koulu. harjurinteen koulu i Lovisa Bild: Yle/Stefan Härus harjurinteen koulu

Skede två skulle genomföras under åren 2018 och 2019 genom att utvidga Harjurinteen koulu, vilket skulle möjliggöra att eleverna från Valkon koulu i stället kunde gå i Harjurinteen koulu från och med skolstarten 2019.

Skede tre - byggandet av det svenskspråkiga skolcentret - skulle genomföras under åren 2017-2020.

Skede fyra skulle innebära byggandet av skolcentret i Forsby. Till den skolan skulle eleverna från Forsby skola, Koskenkylä koulu, Pernå kyrkoby skola, Isnäs skola och Isnäsin koulu flytta.

Bara fem skolor i framtiden?

Skede ett inbegriper inga investeringar medan de övriga skedena gör det. Totalt skulle investeringarna uppgå till 25,8 miljoner euro. Om drygt 5,5 år kunde Lovisa stads skolnät alltså bestå av det svenskspråkiga skolcentret, Forsby skolcenter, Sävträsk skola, Harjurinteen koulu och Kirkonkylän koulu.

thomas grönholm, antti kinnunen, timo tenhunen, siv mårtens
Arbetsgruppen består av bildn.dir. Thomas Grönholm, lokalchef Antti Kinnunen, utbildningschef Timo Tenhunen och ekonomiplanerare Siv Mårtens. thomas grönholm, antti kinnunen, timo tenhunen, siv mårtens Bild: Yle/Stefan Härus siv mårtens

Arbetsgruppen anser att de föreslagna alternativen är mest fördelaktiga sedda ur både ekonomisk och funktionell synvinkel. Det hade stadsfullmäktigeledamoten Thomas Rosenberg (SFP) svårt att förstå då helhetsutredningen presenterades på måndag kväll för stadsbor och medier.

- Det är häpnadsväckande att de här lösningarna är billigare än det system vi har i dag och hur realistisk är utredningen egentligen? Det här kommer nog att bli vårens stora diskussion, sade Rosenberg.

Får skolan plats?

Kristian Willner - rådgivare i Haddom skola - undrade för sin del om ett så stort komplex som det nya skolcentret faktiskt kommer att rymmas invid Lovisa Gymnasium. Bildningsdirektör Thomas Grönholm svarade jakande på den frågan.

bildningsdirektören i Lovisa - Thomas Grönholm
Utbildningsdirektör Thomas Grönholm. bildningsdirektören i Lovisa - Thomas Grönholm Bild: YLE/Stefan Härus thomas grönholm

Grönholm konstaterade också att det nu skulle vara dags att äntligen komma i gång med de förändringar som måste ske inom skolväsendet i Lovisa.

- Jag vet att skolverksamheten i Lovisa är en känslig fråga men jag hoppas att vi på basen av de fyra skolnätsutredningar som gjorts äntligen ska kunna komma till skott, så att bland annat de som funderar på att bosätta sig i Lovisa ska veta vilka skolor som står till buds och var, sade Grönholm.

Beslut under våren

Alltför mycket kommer däremot Lovisa stad inte att växa de närmaste åren. Enligt uppgifter som presenterades under informationsmötet kommer Lovisa stad att växa med 124 invånare mellan åren 2014 och 2029.

Antalet barn kommer att minska. Åldersgruppen 1-6 år med 8 procent, åldersgruppen 7-18 med 4 procent. Det enligt uppgifter från Statistikcentralen.

Trots det behöver något göras.

- Eleverna i Lovisa kostar staden betydligt mer än vad elever gör i städer och kommuner av motsvarande storlek, sade Grönholm.

Om Lovisa stad kommer att följa arbetsgruppens förslag i helhetsutredningen återstår att se. Bildningsnämnden kommer att behandla utredningen vid sitt möte den 30 mars, stadsstyrelsen i april och stadsfullmäktige slutligen i maj 2016.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland