Hoppa till huvudinnehåll

Diabetiker: Vi måste ju betala för vårt liv

Många långtidssjuka får dra åt svångremmen när nya regler för läkemedelsersättningar har trätt i kraft. Speciellt kroniskt sjuka som diabetiker, epileptiker och reumatiker drabbas av de skärpta villkoren.

– Det är en stor summa pengar när man har lite pengar, säger Carina Källström, diabetespatient och arbetslös.

Källström har haft typ 2-diabetes i nästan tjugo år och är tvungen att ta tre olika sorters läkemedel för att hålla blodsockret i styr. Hon tar också andra mediciner bl.a. för högt blodtryck och allergi.

Tidigare ersatte FPA diabetesmedicinerna redan från början av året och Källström betalade tre euro per medicininköp. Från och med årsskiftet infördes en så kallad initialsjälvrisk som innebär att hon först måste betala 50 euro för sina mediciner innan hon börjar få ersättning för dem. Dessutom betalar hon nu 4,50 euro per apoteksbesök.

– Det är inte bra. Vi diabetiker måste ju betala för vårt liv. Om vi inte betalar femtio euro så kan det sluta mycket illa, säger Källström om de nya villkoren.

Min största oro är att folk inte tar ut sin medicin för att de inte har råd med det eller att de börjar dela på tabletterna för att spara.― Inger Östergård, Finlands Patientförbund

Kroniker drabbas

Med de nya reglerna vill regeringen minska på kostnader för läkemedelsersättningar. Självrisken på 50 euro gäller alla över 18-åringar som köper receptbelagda mediciner som ersätts av FPA.

Grundersättningen är 40 % men när det gäller vissa svåra, kroniska sjukdomar så ersätter FPA 65 % (bl.a. blodtrycksmediciner) eller 100 % (bl.a. diabetes- och epilepsimediciner).

Med andra ord ersätter FPA alla diabetesmediciner efter att patienten har betalat 50 euro självrisk och 4,50 per apoteksbesök.

Många oroade kroniker har kontaktat sina patientförbund efter årsskiftet. Samtidigt som kostnaderna för mediciner ökar, höjer många kommuner priset för läkarbesök och ersättningsvillkoren för till exempel taxiskjuts för patienter skärps.

Dela på tabletter?

Inger Östergård på Finlands Patientförbund är speciellt oroad över sjukpensionärer och långtidssjuka pensionärer.

– Min största oro är att folk inte tar ut sin medicin för att de inte har råd med det eller att de börjar dela på tabletterna för att spara, säger Östergård.

Carina Källström är rädd för att ökande kostnader kommer att leda till flera sjukhusdagar.

– I värsta fall har de inte råd att ta ut sina mediciner. Så hamnar de på sjukhus i stället och åker in och ut på sjukhuset flera gånger, säger Källström.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes