Hoppa till huvudinnehåll

Stoppa möglet - vårda hus och miljö!

Gamla hus i Åboland ska bevaras och renoveras på ett hållbart vis.
Gamla hus i Åboland ska bevaras och renoveras på ett hållbart vis. Gamla hus i Åboland ska bevaras och renoveras på ett hållbart vis. Bild: Yle/Linus Hoffman byggnadsvård

Curatio Byggnadsvårdsförening i Åboland vill bevara vår kulturmiljö så att skärgårdens dragningskraft och trivsel bevaras. Det gör man genom de två projekten Hållbar byggnadsvård samt Åboland, vår gemensamma kulturmiljö.

Byggnadsvårdsprojektet handlar om att bevarande byggnadsvård sparar resurser och lämnar ett mindre koldioxidutsläpp än "riv och bygg på nytt" -sättet. Genom att utbilda yrkesmän inom restaurering, liksom byggplanerare och byggföretag, får man åbolänningar som kan restaurera och bevara gamla hus på rätt sätt.

- Om ett hus har mått bra i 100 år, men sedan får fuktproblem, så har någon faktor förändrats till det sämre, förklarar Curatios verksamhetsledare Marianne Hemgård. Hus som är byggda före år 1960 har en annan byggnadsteknik och -fysik än de hus som byggs i dag.

För projektet har man anställt arkitekten Antti Nyman, som under två år ordnar infokvällar och ger råd till byggare och planerare om hållbar byggnadsvård. Det går att bygga energieffektivt och samtidigt bevara det gamla.

- Intresset för gamla hus stiger igen, säger Nyman. Efter kriget ville man göra sig av med allt gammalt, men nu har man insett att de gamla teknikerna hade mycket gott med sig. Ett hus kan både vara energisnålt och ändå andas.

Arkitekt Antti Nyman ser fram emot intressanta byggnadsrestaureringar.
Arkitekt Antti Nyman ser fram emot intressanta byggnadsrestaureringar. Arkitekt Antti Nyman ser fram emot intressanta byggnadsrestaureringar. Bild: Yle/Linus Hoffman antti nyman

I Curatios sammanställning finns det i Kimitoön 132 och i Pargas 121 företag inom byggnadsbranschen. Mer än hälften av dem erbjuder renoveringstjänster. I projektet ges också färdigheter för samarbete byggföretag emellan.

Den första informationskvällen hålls 20 januari i Pargas. Träffen är öppen både för byggare och för alla andra intresserade. Liknande träffar hålls därefter också i västra Åboland, Kimitoön och Pemar.

Sammanlagt har Curatio tänkt ordna ett 40-tal informationskvällar med olika teman.

Värdefulla skärgårdsbyar och kulturlandskap

Det andra projektet, om Åbolands kulturmiljö, är ett samarbete mellan Egentliga Finlands Landskapsmuseum och Curatio.

Här vill man inventera den bebyggda kulturmiljön, bevara den och fundera på olika sätt att utnyttja och utveckla den på ett hållbart sätt.

På Kimitoön gjordes åren 2011-13 en inventering över kulturmiljöerna, men i Pargas har det bara gjorts på några platser, så de ska kompletteras.

Iniö kyrka
Värdefull kulturmiljö finns i alla de åboländska byarna, som här i Norrby. Iniö kyrka Bild: Yle Åboland iniö norrby

Inom projektet arrangeras kulturmiljöverkstäder tillsammans med invånarna på olika orter. Målet är att engagera invånarna att ta vara på sina hus genom underhåll och, vid behov, reparation.

Dessutom görs ett kulturmiljöprogram för Åboland, först i digital form och senare i bokformat. En förebild är den bok som gjorts om Närpes kulturmiljöprogram.

Kulturmiljömålen kan utnyttjas till exempel i närturism, i olika kultur- och naturstigar och i gårdsturism.


Läs också

Nyligen publicerat - Åboland