Hoppa till huvudinnehåll

Helsingforsregionen 2030: dubbelt fler invånare med främmande språk

Folk på stan i Helsingfors centrum. Bild: Yle folk,fotgängare,gata,människor

Antalet invånare med ett främmande språk som modersmål i Helsingforsregionen beräknas mer än fördubblas på femton år. De asylsökande utgör bara en liten del av de som flyttar hit.

Enligt en ny prognos ökar antalet invånare med främmande språk från 164 000 till närmare 350 000 personer under de kommande åren. Det innebär att ungefär var femte invånare i regionens 14 kommuner kommer att tala ett annat språk än finska, svenska eller samiska år 2030.

I dag handlar det om drygt var tionde invånare.

Baltikum, Ryssland, Östasien, Mellanöstern och Nordafrika

Vanda beräknas ha den största andelen invånare med främmande språk: hela 28 procent. De största språkgrupperna där utgörs av invånare från Baltikum och Ryssland. I Vanda beräknas andelen öka till 26 procent, och de flesta av dem kommer från Östasien.

Andelen i Helsingfors beräknas vara 23 procent, varav de flesta kommer från Mellanöstern och Nordafrika. I kranskommunerna beräknas antalet vara 8 procent och där kommer de flesta från Baltikum.

Regionen har haft en rejäl ökning i antalet invånare med utländsk bakgrund under hela 2010-talet och får nya invånare från alla håll i världen. Asylsökande utgör bara en liten del av dem.― Pekka Vuori, Helsingfors stads faktacentral

Kommer från alla håll i världen

Invånarna som har kommit hit som asylsökande väntas öka med 15 000-28 000 personer. Det här utgör ungefär 10-15 procent av den totala ökningen av invånare med främmande språk.

Pekka Vuori från Helsingfors stads faktacentral säger att de nya invånarna kommer från alla håll i världen och att ökningen tog fart redan innan den stora flyktingvågen kom till Europa.

- Regionen har haft en rejäl ökning i antalet invånare med utländsk bakgrund under hela 2010-talet och får nya invånare från alla håll i världen. Asylsökande utgör bara en liten del av dem.

Det att antalet asylsökande har ökat så mycket den senaste tiden kommer bara att synas som en liten topp i statistiken på längre sikt.― Pekka Vuori, Helsingfors stads faktacentral

Enligt Vuori har det varit en ganska stabil ökning sedan början av 2010-talet.

- Det att antalet asylsökande har ökat så mycket den senaste tiden kommer bara att synas som en liten topp i statistiken på längre sikt.

2000 - 2015 trefaldigades antalet

Ser man på de senaste femton åren, så har antalet invånare med främmande språk i regionen trefaldigats. År 2000 var antalet knappt 50 000 och i fjol var antalet 164 000.

Ökningen 2000-2015 var omkring 115 000 personer, medan den mellan åren 2016 och 2030 beräknas vara 184 000.

Utbildning, boende och sysselsättning kan innebära problem

Trots att de flesta inte är asylsökande, så kommer många av de nya invånarna att uppleva samma problem som de asylsökande.

- Många har låga inkomster och inte tillräckliga språkkunskaper och kommer därför att ha utmaningar i samband med utbildning, boende och sysselsättning, säger Vuori.

Enligt honom är det här frågor som kommunerna nu jobbar med.

Faktacentralerna i Helsingfors, Esbo och Vanda har publicerat en prognos för antalet invånare med främmande språk som modersmål för åren 2016 till 2030 i Helsingfors, Esbo och Vanda, samt kranskommunerna Grankulla, Kyrkslätt, Hyvinge, Kervo, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända, Mäntsälä, Borgnäs, Tusby och Vichtis.

 • FN håller Syrienkonferens i Finland

  FN-toppar är i Finland för att diskutera biståndsplaner.

  I dag inleds en två dagar lång konferens där FN presenterar sina biståndsplaner för Syrien. Det handlar både om humanitär hjälp för omedelbart behov och om hur man kan bistå grannländerna som tagit emot syriska flyktingar.

 • Så här undviker du halkolyckor

  Vanligaste skadorna handledsfraktur eller vristbrott.

  Hundratals faller och slår sig årligen i Helsingfors. Det här säger sektionschef och överläkare Nina Lindfors vid Tölö sjukhus. Hon kommer också med några tips för att undvika halkolyckor.

Läs också

 • Trump dras inför rätta för brott mot grundlagen

  Trump gör vinst på utländska makter enlgt medborgargrupp.

  En medborgargrupp kommer att dra USA:s president Donald Trump inför rätta för brott mot grundlagen. De juridiska aktivisterna anklagar Trump för att bryta mot lagen då hans företag tar emot betalningar av utländska makter och beslutsfattare.

 • Kalkyler om billigare väghållning väcker diskussion

  Nya vägnätsbolaget utlovar billigare väghållning.

  Enligt Kommunikationsministeriet skulle det nya vägnätsbolaget sköta väghållningen en femtedel billigare jämfört med nuläget. Också de administrativa kostnaderna skulle minska i motsvarande grad. Professor Tapio Luttinen vid Aalto-universitetet förbryllas över kalkylerna.

 • Välkommen till framtidens kommun!

  Lappträsk tror på ny form av närdemokrati.

  Det råder apati på en del håll på kommunfältet. Kommunerna blir av med en stor del av sina uppgifter i samband med vård- och förvaltningsreformen. I Lappträsk tror man ändå på framtiden.

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen