Hoppa till huvudinnehåll

Lännen Media: Tvångslagar leder till lönestrid

Demonstration på Järnvägstorget i Helsingfors
I september ordnades en demonstration mot tvångslagarna på Järnvägstorget i Helsingfors. Demonstration på Järnvägstorget i Helsingfors Bild: Yle manifestation

Regeringens tvångslagar leder till en bitter lönestrid i Finland. Det visar en enkät bland facken som Lännen Medias tidningar har låtit utföra.

Lännen Medias arbetsmarknadsenkät bekräftar att tvångslagarna som regeringen bereder skulle leda till en lönestrid.

Bland löntagarorganisationen FFC:s centrala beslutsfattare är 99 procent redo att kräva kännbara löneförhöjningar ifall tvångslagarna med försämrade arbetsvillkor införs och arbetsmarknadsförhandlingarna sker förbundsvis.

Bland facket STTK:s beslutsfattare uppger 84 procent att de går med i en lönestrid. Också Akava skulle kämpa för högre löner.

- Det är klart att alla förbund kommer kräva kompensation för de nedskärningar som regeringen presenterat, säger OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.

Grunden hotad

Enligt resultatet i Lännen Medias enkät är grunden för regeringens ekonomiska politik hotad. Det här som en följd av tvångslagarna.

För att undvika en lönestrid skulle ett samhällsfördrag behövas. Av alla som svarade på enkäten skulle 80 procent fortfarande vara redo för en uppgörelse utan lönepåslag år 2017.

Av tvångslagarna är organisationernas beslutsfattare mest kritiska till införandet av den så kallade sjukkarensdagen. Endast 8 procent godkänner den.

207 styrelsemedlemmar från centralorganisationer och andra fackförbund deltog i enkäten.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes