Hoppa till huvudinnehåll

Berner klandrar Finavias tidigare styrelse

Trafikminister Anne Berner
Trafikminister Anne Berner Bild: Vesa Moilanen/Lehtikuva berner

Trafik och kommunikationsminister Anne Berner lovar att samtliga utredningar kring Finavias derivataffärer ska bli klara fram till sommaren.

Därefter ska Finavias bolagsstämma ta ställning till om man fortfarande ska väcka talan mot derivatavtal som ingåtts år 2011. De sammanlagda förlusterna av derivataffärerna stiger till drygt 34 miljoner euro. Den största delen av förlusterna har uppstått av derivatavtal som ingicks år 2011.

För närvarande utreds Finavias affärer av Statens revisionsverk, Finansinspektionen och polisen. Preskriptionstiden har löpt ut i fråga om derivataffärer som ingicks åren 2009 och 2010.

Den dystra följetongen om Finavia

Finavias olyckliga derivataffärer har varit en sällan skådad följetong.

Bakgrunden är att Finavias ledning under åren 2009 - 2011 gjorde avtal om så kallade icke-skyddande derivativer. Det är frågan om värdepapper var av högst spekulativ karaktär. Finavia slog på sätt och vis vad med marknaden om att räntorna skulle stiga.

Verkligheten blev sedan helt annorlunda, räntorna sjönk i stadig takt och ju mer räntorna gick nedåt, desto mer katastrofala blev derivataffärerna för Finavia.

I början av 2015 uppskattades de sammanlagda förlusterna till närmare 100 miljoner euro, men nu försäkrar alltså Berner att summan på 34 miljoner euro kommer att räcka till för Finavias derivatäventyr.

Långa knivarnas natt

Finavias föregående styrelse under ledning av Riitta Tiuraniemi skred raskt till verket när det gällde att ställa tidigare beslutsfattare till svars för derivatbesluten.

Styrelsen beslöt bland annat att väcka talan mot Finavias tidigare styrelse och företagsledning. Dessutom skulle man väcka talan mot revisionsbyrån Deloitte&Touche som Finavia anlitade vid tidpunkten för de katastrofala derivatavtalen

På den här punkten skar det sig allvarligt mellan Finavias styrelse och Anne Berner.

Styrelseordförande Tiuraniemi avgick i början av december med hänvisning till att Berner blandat sig i styrelsens arbete. Enligt Tiuraniemi påverkade Berner styrelsen så att man inte väckte någon talan mot Finavias tidigare ledning och styrelse.

Inte heller väcktes någon talan mot Deloitte&Touche. I det fallet ingicks en förlikning mellan staten och revisionsbyrån. Tiuraniemi som inte hade någon kännedom om förlikningen avgick omedelbart.

Berner: Inte värt att åtala godtyckligt hit och dit.

Kommunikationsminister Anne Berner håller fast vid sin tidigare bedömning att Finavias tidigare styrelse gick till överdrifter med de rättsliga åtgärderna.

- Man bör vara ytterst noggrann då man väcker åtal, det bör göras enbart i sådana fall att en ansvarighet faktiskt kan påvisas. Man bör också se till företagets fördel men också samhällets etiska och moraliska normer bör tas i beaktande. Man ska inte väcka åtal hit och dit, säger Berner.

Läs också