Hoppa till huvudinnehåll

Här är planerna för en ny bro mellan Pargas och S:t Karins

alternativ för rävsundsbron, östra dragningen
Nya Rävsundsbron: östra dragningen. alternativ för rävsundsbron, östra dragningen Bild: Wsp östra dragningen

Rävsundsbrons dagar är räknade. Intresset för hur en ny bro kunde se ut var stort då NTM-centralen presenterade sina planer för Pargasborna.

Det finns ett stort intresse för Rävsundsbrons framtid. I alla fall att döma på hur många som dök upp då NTM-centralen informerade om planerna för bron i stadshuset i Pargas på onsdag kväll. Stadens representanter som var på plats fick då klockan närmade sig 18 börja lyfta in fler stolar för att alla skulle få plats.

bromöte i pargas
Många ville se kartan över var en ny bro skulle dras. bromöte i pargas Bild: Yle/Johanna Ventus bromöte

Livlina för industrin

Att planerna intresserar är inte så konstigt med tanke på brons betydelse.

Pargas stadsingenjör Manne Carla inledde mötet med att konstatera att livet i Pargas skulle bli mycket svårt om bron inte fanns. Maten i butikerna skulle ta slut och för industrin skulle konsekvenserna vara förödande konstaterade Carla.

Planeringen av en ny bro har kommit i gång men byggpengar saknas ännu i statsbudgeten. Carla hoppas att planeringen ska kunna fortsätta i rask takt och passade på att rikta en vädjan till de som äger mark där den nya bron ska dras.

- Besvär kan göra att projektet drar ut på tiden och det har vi inte råd med, säger Carla.

Han fick medhåll av Tarmo Tuominen, inköps- och logistikdirektör vid Nordkalk som gav projektet högsta prioritet. Bron mellan Pargas och S:t Karins går före en bro mellan Pargas och Nagu slog Tuominen fast.

- Bron är en livlina för industrin. 80 procent av exporten går via landsvägen och utan bron får vi inte ut våra produkter på marknaden och får heller inte de råvaror vi behöver, säger Tuominen.

bromöte i pargas
Bron borde ha högsta prioritet säger Tarmo Tuominen (till höger i bild). bromöte i pargas Bild: Yle/Johanna Ventus bromöte

Ny bro måste stå klar senast 2030

Men Rävsundsbrons dagar är räknade. Den 53 år gamla bron är planerad för den fordonsbelastning som rådde på 1960-talet vilket var avsevärt mindre än nu. I dag kör 13 000 fordon dagligen över bron och under sommaren då trafiken är som livligast kan upp emot 16 000 fordon köra över bron på en dag.

Rävsundsbron

Den nuvarande hängbron över Rävsundet stod färdig år 1963.
Bron har en längd på 287 m och en fri höjd på 11 m.
13 000 fordon kör dagligen över bron varav flera hundra är tunga fordon
NTM-centralen uppskattar att brons måste tas ur trafik under åren 2025-2030.

Tunnel inte ett alternativ

Trafiken tär på de bärande stålkonstruktionerna i bron och enligt NTM-centralens beräkningar måste bron tas ur trafik senast år 2030. Då måste en ny bro stå klar. Planeringen som tog fart hösten 2015 ska stå klar i oktober i år.

På plats för att informera om de olika alternativen var Sami Niemelä, projektchef vid WSP Finland.

Då det gäller en ny bro finns fyra olika alternativa dragningar, två på västra sidan av nuvarande bro och två på östra sidan bron.

Karta över alternativa dragningar för nya rävsundsbron
På vilken sida av nuvarande bro ska den nya bron dras? Karta över alternativa dragningar för nya rävsundsbron Bild: Wsp nya rävsundsbron

Alternativet att bygga en tunnel dömer Niemelä ut som orealistiskt. En tunnel skulle bli över 3000 meter lång och kosta upp emot 100 miljoner euro.

Hängbro eller stålbalkbro?

Alternativen står därför mellan att bygga en 600 meter lång hängbro eller en vanlig stålbalkbro. Beroende på vilket alternativ man väljer och var bron dras skulle en ny bro kosta mellan 30-40 miljoner euro.

västra dragningen: planerna för rävsundsbron
Nya Rävsundsbron: östra dragningen. Nuvarande bro är en hängbro och av de alternativa alternativen är en snedkabelbro det som påminner om nuläget. västra dragningen: planerna för rävsundsbron Bild: Wsp västra dragningen

Skillnaderna mellan de olika broalternativen är inte stora och både den västra och den östra sträckan bedöms vara bra då det gäller att trafiken ska löpa smidigt och tryggt.

Innan planeringen är klar och ett beslut kan fattas ska man också utreda vilka konsekvenser de olika alternativen skulle få för bland annat trafiksäkerhet, markanvändning, fågelbestånd och buller.

Här kan du läsa mer om planerna på en ny bro.

Vill du se hur det såg ut då nuvarande Rävsundsbo bygges år 1963 hittar du en artkel från arkivet här.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland