Hoppa till huvudinnehåll

Synskadade får vänta 40 minuter på skjuts

Bild på Sigrun Bessadottir vid sitt köksbord
Synskadade Sigrun Bessadottir är inte nöjd med Helsingfors resetjänst. Bild på Sigrun Bessadottir vid sitt köksbord Bild: Yle/ Catariina Salo sigrun bessadottir

Långa väntetider och brist på integritet. Färdtjänsten i Helsingfors får nu kritik av synskadade. Staden slår i från sig och säger att Helsingfors har världens bästa färdtjänst.

Färdtjänsten finns till för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna ha en fungerande vardag.

Sigrun Bessadottir har en son på tre år och berättar att hennes livssituation inte alls beaktats i hennes färdtjänstbeslut.

- Man har sagt rakt ut åt mig att olika livssituationer inte beaktas, att det här är ett system och alla ska vara med i samma system, säger Bessadottir.

Tidigare har Bessadottir åkt vanlig taxi, men systemet har nu ändrats och alla resor ska ske med färdtjänsten.

Svartvit bild på Sigrun Bessadottir
Staden säger att färdtjänsen bygger på jämlikhet. Svartvit bild på Sigrun Bessadottir Bild: Yle/ Catariina Salo sigrun bessadottir

Speciellt svårt blir det att vara ute på ärenden tillsammans med det seende barnet och vara tvungen att vänta på skjutsen, exempelvis utomhus.

- Vi som har synnedsättning har inte koll på omgivningen och då känner man sig inte trygg.

"Kränkning att andra vet vart du är på väg"

En person med funktionshinder kan bli beviljad 18 fritidsresor under en månad, varav två är så kallade snabbresor, då man ska kunna få färdtjänst inom en kvart. Resten av resorna ska beställas 40 minuter före planerad start. 18 resor till arbetet beviljas också.

En del beviljas undantag och får åka ensamma, men då måste de ytterligare förnedra sig själva för att bevisa varför de behöver undantaget.― Sune Huldin

Så långt som möjligt är det också tänkt att resorna ska bestå av samåkning. Det kan man bara befrias från om man utgör en fara för sig själv eller för andra.

Ordförande för Förbundet Finlands svenska synskadade Sune Huldin menar att det är en kränkning av den personliga integriteten att utomstående på det sättet vet vart du är på väg.

- En del beviljas undantag och får åka ensamma, men då måste de ytterligare förnedra sig själva för att bevisa varför de behöver undantaget, säger Huldin.

Svartvit bild på Sigrun Bessadottir
Sigrun Bessadottir tycker att det största problemet med färdtjänsten är väntetiden. Svartvit bild på Sigrun Bessadottir Bild: Yle/ Catariina Salo sigrun bessadottir

I Sigrun Bessadottirs familj är det två vuxna som använder färdtjänst. De synskadade föräldrarna är redan oroliga för hur det ska gå med barnets hobbyverksamhet när han blir större. Exakta tider efter olika träningar är svåra att hålla koll på och är man mer än fem minuter försenad för sin skjuts har den rätt att åka iväg.

- Chaufförerna kan ju ringa och fråga var man är, men de kan också försvinna. Det har hänt mig, säger Bessadottir.

"Väntetiden för nästa spårvagn, buss eller metro är inte 40 minuter"

Missar man sin skjuts missar man inte bara ett sätt att komma från punkt a till punkt b, man blir också av med en av sina färdtjänstturer och måste vänta upp till 40 minuter på nästa skjuts.

- Folk som använder kollektivtrafik tar då bara nästa spårvagn eller buss. Man jämför färdtjänsten med kollektivtrafiken, men jag tycker inte att folk väntar 30-40 minuter på nästa spårvagn, buss eller metro i Helsingfors.

Man jämför färdtjänsten med kollektivtrafiken, men jag tycker inte att folk väntar 30-40 minuter på nästa spårvagn, buss eller metro i Helsingfors.― Sigrun Bessadottir

Helsingfors stad konkurrensutsätter med jämna mellanrum de bilar som används inom färdtjänsten och resorna bokas centraliserat via Helsingfors resetjänst.

Mikaela Westergård, chef på Helsingfors stad för arbetet med personer med funktionsnedsättning, varför tar resetjänsten inte livssituationen i beaktande?

- Resetjänsten är något som vi hela tiden har utvecklat och en del kundgrupper har inte kopplats till tjänsten förrän nyligen, men den är i sig inte en ny tjänst. Nu ansåg vi att tiden var mogen för att alla kundgrupper ska använda sig av tjänsten.

- Alla har sin egen kundprofil och den ska vara personlig. Det förutsätter naturligtvis att kunderna använder tjänsten och ger respons på den och tjänsten är fortfarande under utveckling. Jag är hemskt ledsen om det meddelats att livssituationen inte tas i beaktande. Den ska absolut vara en del av kundprofilen.

Vad ska en kund göra om hen inte är nöjd med sin kundprofil?

- Man ska kontakta sin egen socialarbetare, vi tar respons och förbättringsförslag väldigt seriöst. Helsingfors har faktiskt den bästa färdtjänsten i landet.

Men vi ska komma ihåg att det inte ska vara en privat taxiservice utan tjänsten ska motsvara kollektivtrafiken.― Mikaela Westergård

Det hjälper ju inte om kunderna ändå är missnöjda.

- Förstås inte, men det är inte meningen att det ska ta 40 minuter att få en skjuts. Och alla vill naturligtvis ha snabbskjutsar, och vi kan också göra ändringar i kundprofilen enligt önskemål. Men vi ska komma ihåg att det inte ska vara en privat taxiservice utan tjänsten ska motsvara kollektivtrafiken. Vi vill ändå hela tiden utveckla vår tjänst och jag hoppas vi kan bidra med mera flexibilitet.

Många tycker att de långa väntetiderna är ett problem, hur svarar du på det?

- 40 minuter är en maxtid kunden kan få vänta, finns det en bil som kommer snabbare får man naturligtvis ta den. Färdtjänsten ska motsvara kollektivtrafik, och precis som i kollektivtrafiken är det rusning på morgonen och på eftermiddagen. Idealsituationen skulle vara att få fler bilar under rusningen, men eftersom tjänsten konkurrensutsätts har vi bilarna hela dagen. Många står tomma mitt på dagen.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen