Hoppa till huvudinnehåll

Vindkraftverken i Märynummi stör inte

Vindkraftverk i Märynummi i Halikko (Salo)
Vindkraftverk i Märynummi i Halikko (Salo) Bild: Yle/Monica Forssell märynummi

Merparten av invånarna invid Finlands största vindkraftverk verkar inte störas av ljudet från kraftverken.

Det är Arbetshälsoinstitutet som undersökt hur invånarna i byn Märynummi i Halikko upplever ljudet från de tre vindkraftverk som finns i byn. Vindkraftsoperatören TuuliWatti, som också äger två av kraftverken i Märynummi har finansierat undersökningen.

Kraftverken har en effekt på 5 megawatt och en navhöjd på 140 meter.

Vindkraftverk i Märynummi
Kraftverken i Märynummi togs i bruk 2014. Vindkraftverk i Märynummi Bild: Yle/Monica Forssell tuuliwatti

De hus som ligger närmast den lilla vindkraftsparken är belägna 300-600 meter från kraftverken.

Hörs men stör inte

Kati Reivonen och Vilhelmiina Ruokolainen bor ungefär 800 meter från närmaste kraftverk och de säger att de nog hör kraftverken men att ljudet inte stör.

Kati reivonen, Vilhelmiina Ruokolainen
Ungefär tio procent av de personer som deltog i undersökningen i Märynummi tycker att ljudet från vindkraftverken är ganska eller mycket störande. Resten störs inte nämnvärt av kraftverken. Kati reivonen, Vilhelmiina Ruokolainen Bild: Yle/Monica Forssell märynummibor

Enligt Arbetshälsoinstitutets undersökning verkar de flesta tycka som Reivonen och Ruokolainen.

Arbetshälsoinstitutet och TuuliWatti har tidigare undersökt hur invånare i Ijo och Björneborg upplever ljudet från vindkraftverken i Olhava och Peittoo.

I Olhava ansåg invånarna att vindkraftverken inte störde just alls medan Björneborgarna var mer kritiska.

Eftersom man inte hittade några klara orsaker till skillnaderna mellan Olhavabornas och Peittoobornas upplevelser drog man slutsatsen att människors inställning till vindkraft överlag, vindkraftsaktörerna och de kommunala tjänstemännen bidrar till hur bland annat ljudet från kraftverken upplevs.

Lika störande som trafikbuller

På mindre än två kilometers avstånd från kraftverken i Märynummi finns totalt 457 hushåll. Av dem deltog 265 i undersökningen.

Enligt undersökningen stör vindkraftverken utomhus ungefär lika mycket som trafiken. Cirka tio procent anser att ljudet från vindkraftverken stör ganska eller mycket men de flesta svarar att de hör kraftverken, men inte störs av ljudet.

Vindkraftverk i märynummi
Vindkraftverk i märynummi Bild: Yle/Monica Forssell märynummi

En liten andel anser att kraftverksbullret också stör mycket inomhus. Över sextio procent anser ändå att kraftverken inte alls hörs inomhus.

Salo vill inte granska bullret

Bland de invånare som är kritiska till kraftverken i Märynummi finns en liten grupp som önskat att Salo stad skulle granska om den bullermodellering som TuuliWatti lät göra innan kraftverken i Märynummi byggdes, håller streck.

Salo stad har ändå inte ansett att en sådan granskning är nödvändig. Invånarna har besvärat sig över beslutet till Vasa förvaltningsdomstol.

Forskare vill inte generalisera

TuuliWattis verkställande direktör Jari Suominen säger att det råder en allmän uppfattning om att alla människor störs av ljudet från vindkraftverk. Enligt Suominen visar undersökningen i Märynummi att så inte är fallet.

Forskare Valtteri Hongisto, som för Arbetshälsoinstitutets del lett undersökningen, vill ändå inte dra så långtgående slutsatser. Enligt Hongisto måste materialet analyseras närmare.

Resultatet från de tre undersökningar som Arbetshälsoinstitutet gjort ska nu utnyttjas i en större undersökning om buller som innovationsfinansieringsverket Tekes har hand om.

I Tekes undersökning kommer man att försöka kartlägga var gränserna för störande buller går. Det innebär att man inte enbart undersöker vad människor tycker om olika ljudmiljöer utan också mäter bullret från olika slag av industrier och trafik.

Det här görs för att man vill granska om dagens riktvärden för buller är korrekta.

Yle Åboland besökte vindkraftsparken i Ijo år 2013. Här kan du läsa reportaget från Olhava.