Hoppa till huvudinnehåll

Byte till sommartid påverkar tidpunkten för hjärtinfarkt

Jorvs sjukhus
Ny undersökning vid ÅUCS visar följderna av sommartiden. Jorvs sjukhus Bild: Yle första hjälpen

Byte till sommartid påverkar inte antalet patienter med hjärtinfarkt men nog tidpunkten för infarkten.
Det visar en undersökning gjord vid Åbo universitets centralsjukhus, ÅUCS.

Enligt specialläkare Ville Kytö, som är docent i kardiologi vid ÅUCS, så påverkar inte tidsbytena antalet patienter med hjärtinfarkt vid sjukhuset. Däremot ändrades tidpunkten för hjärtinfarkten. Efter bytet till sommartid ökade antalet patienter med hjärtinfark på onsdagarna i jämförelse med onsdagarna innan tidsbytet.
Efter bytet till normaltid minskade antalet patienter med hjärtinfarkt måndagen och ökade på torsdagarna, konstaterar Kytö.

Tidsbyte natten mellan lördag och söndag

I Finland byter man till sommartid under ett veckoslut på våren och till normaltid, eller vintertid, under ett veckoslut på hösten. På våren flyttas klockan en timme framåt mitt i natten och på hösten bakåt.

ÅUCS har undersökt antalet patienter med hjärtinfarkt veckorna efter tidsbytena och jämfört det med antalet hjärtinfarkter de veckorna före tidsbytet.
I undersökningen kontrollerade man 6298 personer i samband bytet till sommartid och 8161 personer i och med bytet till normaltid på hösten. Undersökningen gjordes med data från åren 2001-2009.

Diabetes med i undersökningen

Efter bytet till sommartid hade patienterna som kom till sjukhuset med hjärtinfarkt i mindre grad diabetes men oftare njursvikt, jämfört med patienterna veckorna innan.

Däremot hade hjärtinfarktspatienterna som anlände veckan efter bytet till normaltid oftare diabetes än patienterna veckorna innan.

Bytet till sommartid och normaltid påverkade inte antalet dödsfall på sjukhuset i samband med hjärtinfarkt eller typen av hjärtinfarkt. Det fanns i undersökningen inte heller någon uppenbar skillnad mellan könen eller mellan åldersgrupperna.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland