Hoppa till huvudinnehåll

Kvarkenfärjan väntar på statens beslut

Så ska den nya färjan se ut.
Så ska den nya färjan se ut. Så ska den nya färjan se ut. Bild: Midway Alignment/Wärtsilä midway alignment of the bothnian corridor

Stötestenen för projektet med trafiken över Kvarken just nu är hur man ska dela upp kostnaderna nationellt. I onsdags träffade Kvarkensrådets direktör Mathias Lindström kommunikationsminister Anne Berner (C).

- Jag upplevde mötet som positivt. Strandar det här projektet så beror det på att det inte finns politisk vilja att finansiera det, säger Lindström.

Före den 16 februari ska den första projektskissen lämnas in till EU. Innan dess behövs minst en ministerunderskrift och regeringens godkännande.

Jobbar för högtryck

Det är bråda tider på Kvarkenrådets kontor i Vasa och för direktören Mathias Lindström. Han hoppas på att regeringen godkänner medfinansieringen senast före utgången av januari.

Totalt går hela projektet lös på 191,5 miljoner euro, av den summan står den nya färjan för 115,5 miljoner. I det första skedet ska Finland stå för 20,6 miljoner euro.

- Jag tycker inte att man bara ska se på vad det här projektet kostar utan fundera på vad det kostar om vi inte genomför det. Har Finland råd att inte gå in i det här projektet som näringslivet i regionen behöver för att kunna finnas kvar här, säger Lindström.

Lindström beskriver projektet med den nya Kvarkenfärjan och alla satsningar på infrastrukturen runt den som ett unikt projekt.

- Här har vi ett projekt där två regioner samarbetar över landsgränsen och näringslivet och den offentliga sektorn arbetar mot samma mål, säger Lindström.

Vilket ministerium ska betala?

Lindström säger att regionerna har gjort sin läxa. Nu är det regeringarna i Finland och Sverige som måste bestämma sig för att satsa på Kvarkenprojektet. En fråga som måste lösas är hur projektet ska kategoriseras.

- Projektet handlar ju åtminstone om både näringsliv och kommunikation. Jag tycker att ministerierna borde dela på kostnaderna solidariskt, säger Lindström.

Strand lobbar

Riksdagsledamot Joakim Strand (SFP) säger att det är ett av spåren man jobbar på, att få med flera ministerier.

Projektet med trafiken över Kvarken kan sägas vara Strands hjärtefråga.

Så nu när han är riksdagsledamot, hur mycket har han lobbat?

- Vi jobbar med det dagligen, säger Strand.

Har du personlig kontakt med Anne Berner?

- Jag har diskuterat med henne flera gånger. Det är också många andra från Vasaregionen som är involverade i det dagliga lobbandet, säger Strand.

Ministerierna positiva

Strands uppfattning är att ministerierna är positivt inställda till projektet. Enligt honom märker man att den tid när staten måste ta ställning i frågan närmar sig.

Men varför är då staten inte ännu med i finansieringen?

- Det är många politiker och tjänstemän involverade och dessutom inom olika ministerier. Det är ett projekt med två olika regioner i två olika länder och dessutom med en europeisk nivå. Det är helt naturligt att allt inte löser sig på en dag, säger Strand.

Strand har svårt att tro att staten inte skjuter till pengar.

- Allt är ju förstås möjligt men i så fall hittar vi andra kreativa lösningar.

På den svenska sidan har Näringsdepartementet hittills inte klassas projektet som ett nationellt projekt. I stället kan man omfördela pengar från andra projekt i regionen.

- Vi har inte den möjligheten eftersom här inte finns sådana regionala pengar. Det är hård konkurrens om pengarna, säger Mathias Lindström.