Hoppa till huvudinnehåll

Tidig engelska men inte svenska i Lovisaskolorna

Lärare som skriver på tavlan
Lärare som skriver på tavlan Bild: Yle/Jeanette Winberg lågstadie lärare

Engelska ska fortfarande vara A1-språk i de finskspråkiga skolorna i Lovisa. Bildningsnämndens beslut om att byta engelskan mot svenskan ser ut att rivas upp.

De finskspråkiga eleverna ska börja sina språkstudier med engelskan.

Dessutom borde engelskundervisningen börja redan i tvåan i stället för i trean, anser finskspråkiga utbildningssektionen.

Däremot ska svenskan precis som nu vara frivilligt A2-språk från fyran.

"Riskabelt med sen svenska"

Sektionen fick ta ställning i frågan om tidigarelagd skolsvenska i de finskspråkiga skolorna på onsdagen.

- Inga avvikande åsikter kom fram så vi röstade inte i frågan, berättar ordförande Päivi Melamies. Vi diskuterade i god anda alternativa sätt att lära barnen svenska, till exempel klubbar.

Melamies är på ett personligt plan inte nöjd med beslutet.

- Jag har arbetat som speciallärare vid en yrkesskola i många år. Jag har sett att det finns en risk att elever slinker ut i arbetslivet med ganska små kunskaper i svenska. Det är oroväckande.

Melamies anser ändå att det är bra att frågan om skolsvenska diskuteras. Det går alltid att ta upp saken senare oberoende av vilket slutresultatet blir denna gång.

Ramaskri bland Lovisaborna

I november fattade bildningsnämnden ett riktgivande beslut om att svenska ska ersätta engelska som A1-språk i de finskspråkiga skolorna i staden.

Eleverna skulle då ha läst obligatorisk svenska från och med trean i stället för sexan. Engelskan skulle ha varit frivillig från fyran.

Beslutet väckte ett ramaskri bland finskspråkiga Lovisabor eftersom det fattades med SFP-majoritet.

Dessutom fick den finskspråkiga utbildningssektionen inte säga sitt.

Den svenska utbildningssektionen diskuterar timfördelningen på torsdag kväll.

Bildningsnämnden behandlar frågan på nytt i slutet av januari.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland