Hoppa till huvudinnehåll

Åstranden i Ingå ska snyggas upp

Kyrkfjärdens skola i Ingå.
Åstranden i Ingå kyrkby går förbi Kyrkfjärdens skola. Åstranden ska snyggas upp och kommunen har konstaterat att gångstigen till skolan byggdes för nära åbranten. Kyrkfjärdens skola i Ingå. Bild: Yle/Marica Hildén kyrkfjärdens skola i ingå

Ingå församling har börjat planera hur åstranden i Ingå kyrkby ska snyggas upp. Kommunen ska i vår städa längs den västra åstranden som kommunen äger.

Ett initiativ har skickats till Ingå församling och kommunen om att stranden borde snyggas upp.

Församlingen ska ta bort gamla byggkonstruktioner och träd som fallit i ån. Träd vid Storkyrkovägen kan också gallras så att man ser bättre ut mot ån.

Buskar har trängt upp från åbranten i den norra delen vid Storkyrkovägen och de kan tas bort.

Inga stigar för tillfället

I det här skedet anläggs inga stigar. Tanken är att man granskar hur det ser ut om några år och sedan beslutar om en eventuell fortsättning.

Kommunens miljöchef har gått igenom vad man kan göra längs åstranden tillsammans med församlingen. Man bedömer att naturtillståndet inte försämras då församlingen genomför de här åtgärderna.

Det behövs inte heller tillstånd för miljöåtgärd.

Kommunen ska städa skräp

Växtligheten på kommunens sida av ån är glesare, så där behöver man inte göra mera än städa skräp längs stranden.

Kommunen konstaterar att gångstigen till Kyrkfjärdens skola byggdes allt för nära åbranten. Sådana projekt ska man undvika i framtiden.