Hoppa till huvudinnehåll

Färre däggdjur hotas av utrotning

Bild på fjällräven
Fjällräven är Finlands kanske mest hotade däggdjur. Bild på fjällräven Bild: Wikipedia fjällräv

Sju däggdjursarter i Finland betecknas idag som hotade, och situationen har inte förvärrats för någon av dem. Antalet hotade arter har minskat med fyra, visar Finlands miljöcentrals hotbedömning för 2015.

Miljöcentralens bedömning gäller alla de 75 däggdjursarter som förekommer i vårt land. De hotade arterna är sju till antalet: fjällräv, saimenvikare, varg, järv, fransfladdermus, trollfladdermus och iller.

För fyra arter på den förra listan har läget blivit bättre. Europeisk bäver, björn, lodjur och flygekorre har fått sin status uppgraderad från hotade till nära hotade (rödlistade).

Utter och skogshare, som tidigare klassades som nära hotade, betecknas numera som livskraftiga arter. Som rödlistade arter anges fortsättningsvis skogsvildren, östersjövikare och fältsork (sydlig åkersork).

De vanligaste hoten mot däggdjursfaunan är laglig och olaglig jakt och fångst samt små populationer. Både saimen- och östersjövikare, fjällräv och skogshare drabbas av klimatförändringen, medan skogsvildren och flygekorre påverkas av modernt skogsbruk.

Hoten mot Finlands däggdjursfauna utvärderades i fjol för femte gången, i enlighet med Internationella naturvårdsunionens (IUCN) kriterier.

Nyligen publicerat - Vetenskap