Hoppa till huvudinnehåll

Liten risk att invandrare utnyttjas om arbetsmarknaden luckras upp

Invandrare rekryteras till sjukvården
Det finns en liten risk att invandrare utnyttjas om arbetsmarknaden luckras upp. Invandrare rekryteras till sjukvården Bild: Yle / Antti Lempiäinen filippinska sjukskötare

Det finns en liten risk att invandrare utnyttjas på arbetsmarknaden om regelverket luckras upp. Men fördelarna är större än nackdelarna anser professor Jan Saarela vid Åbo Akademi.

Det gäller att vara försiktig då man förändrar lagstiftningen så att vi inte skapar ett vilda västern― professor Jan Saarela

Diskussionen kring hur asylsökande sysselsättas går het. Ett alternativ som regeringen utreder är att luckra upp den finländska arbetsmarknaden och tumma på vissa krav då invandrare skulle anställas.

- Det gäller att vara försiktig då man förändrar lagstiftningen så att vi inte skapar ett vilda västern men en mer dynamisk arbetsmarknad skulle gynna alla parter, säger Jan Saarela som är professor i demografi och statistik vid Åbo Akademi i Vasa.

Prao för asylsökande kan bli landsomfattande

Ett pilotprojekt med praopraktik för asylsökande har testats i Åbo och nu utreds möjligheterna att utvidga projektet till hela landet. Genom projektet har asylsökande fått en inblick i det finländska arbetslivet och se vad som krävs för att få en anställning och hur arbetskulturen fungerar.

Under projektets gång har det blivit klart att ett sätt att förbättra asylsökandes chanser till en anställning skulle vara att tumma på språkkraven.

- Det låter i princip som en god idé men också här är det viktigt att inte generalisera för det finns ännu arbeten där det är viktigt att kommunikationen sker smärtfritt på båda nationalspråken, säger Saarela. Men inom vissa yrken är språket inte ett lika stort krav och genom att tumma på språkkraven kunde invandrare få en chans att komma in i arbetslivet.

Ökad flexibilitet leder till arbetsfällor?

Kritikerna är oroade att en alltför stor flexibilitet leder till att invandrarna hamnar i så kallade arbetsfällor där lönen är lägre och möjligheterna att komma vidare sämre.

- Jag förstår oron men bedömer risken för att invandrarna blir utnyttjade som liten, säger Saarela. Givetvis finns det en risk men därför måste man vara försiktig då man luckrar upp lagstiftningen så att det inte uppstår problem som kan utnyttjas till invandrarnas nackdel.

Enligt Saarela är det viktigt att Finland nu tar sig en titt på hur andra länder har löst sysselsättningsfrågan för invandrare.

- Det är en fråga som alltid har skapat debatt men i exempelvis grannlandet Sverige har man redan bra erfarenheter på vad som fungerar eller inte fungerar, säger Saarela. Trots att arbetsmarknaderna inte kan jämföras rakt av finns det säkert saker som vi kan lära oss av svenskarna.

Invandringen är en resurs

Saarela ser invandrarna oavsett bakgrund som en resurs och därför är det viktigt att få in dem i arbetslivet så fort som möjligt.

- Inledningsvis kan det vara utmanande att hitta jobb som motsvarar den utbildning man har eller som är det man har tänkt sig, säger Saarela. Men med tiden då man får mer arbetserfarenhet ökar också möjligheterna att gå vidare och hitta bättre och intressantare arbetsplatser.