Hoppa till huvudinnehåll

Porten till världsarvet krymper på höjden

På parkeringen framför restaurang Berny's ska "Världsarvsporten" byggas
Arkivbild. Berny´s restaurang som den ser ut i dag. På parkeringen framför restaurang Berny's ska "Världsarvsporten" byggas Bild: Yle/Roger Källman havets hus

Porten till världsarvet, det naturum som i tiden kallades Havets hus, ska byggas intill Replotbron som planerat. Men det blir mycket lägre än det var tänkt på grund av brandbestämmelserna.

Det handlar om en tillbyggnad till Berny´s restaurang som ligger på yttre sidan av Replotbron. Enligt planerna i höstas skulle byggnaden bli tre våningar hög och få en utsiktsplattform på 14 meters höjd högst upp.

Men brandbestämmelserna kräver att den höga byggnaden, ifall den börjar brinna, ska hållas stående i hela två timmar. Det betyder att konstruktionen skulle behöva förstärkas avsevärt. Enligt Rurik Ahlberg, kommundirektör i Korsholm, skulle det innebära en fördyring på ungefär en halv miljon euro.

- Därför måste vi tänka om, säger Rurik Ahlberg.

Rurik Ahlberg Bild: Yle/Joni Kyheröinen rurik ahlberg

Ett plan i stället för tre

Byggnaden, som kallas Porten till världsarvet, skulle enligt planerna i höstas ha haft en yta på drygt 400 kvadratmeter. Men nu blir den i stället kring 360 kvadratmeter stor. Och eftersom den byggs i ett plan i stället för tre kommer den att breda ut sig på en större markyta.

- Det finns skisser på den nya lösningen. Men vi kan inte visa upp dem ännu, säger Rurik Ahlberg.

Tanken med tornet var att alla som vill ska kunna ta sig upp till en så pass hög nivå att man kan se över vägbanken intill och få en storslagen blick över skärgården kring Replotbron. Den tanken har man inte frångått trots att den nya byggnadens inre takhöjd bara blir 5,5 meter på det högsta stället.

Ett torn byggs intill

I stället är planen att man bygger ett torn som leder besökarna upp till en motsvarande nivå.

- Tornet blir inte en del av de andra byggnaderna. Det måste placeras minst åtta meter bort för att brandmyndigheterna ska godkänna den lösningen, säger Rurik Ahlberg och låter förstå att tornet kan komma att placeras närmare piren som finns på området.

Även det torn som man tänker sig i dagsläget kommer att få hiss. Det är en viktig del av satsningen, säger Rurik Ahlberg.

- Alla ska kunna ta sig upp dit, även de som sitter i rullstol. Det är ju en brist med utsiktstornet vid salteriet i Björköby att enbart de som har större rörlighet kan ta sig upp där, säger Ahlberg.

Finansieringsbeslut i februari

Som det ser ut i dagsläget kommer tillbyggnaden till Berny´s att byggas i ett första skede medan tornet byggs i ett andra, senare, skede.

Finansieringsbeslut kommer antagligen att fattas den 19 februari då bolagsstämman håller möte.