Hoppa till huvudinnehåll

Åkrar i Tenala och Bromarv klättrar upp på listan

Vy över ett grönt åkerlandskap i Tenala.
Det är viktigt för Finland att det här landskapet i Tenala bevaras. Vy över ett grönt åkerlandskap i Tenala. Bild: Miljöministeriet/Mari Jaakonaho värdefullt kulturlandskap

Två nya områden i Västnyland föreslås få status som nationellt värdefulla landskapsområden. Det ena ligger i Raseborg och det andra i Porkala.

I dag finns det i Västnyland sex områden som är nationellt värdefulla. I framtiden finns det kanske åtta.

Nationellt värdefulla landskapsområden har inventerats år 2010-2014. Nu föreslås åsodlingslandskap i Bromarv och Tenala bli nationellt värdefulla. Porkala skärgårds- och odlingslandskap föreslås också tryggas.

Områdena redan regionalt värdefulla

Det finns en lista på kriterier och om ett område uppfyller kriterierna så föreslås området bli ett värdefullt landskapsområde i Finland. Kriterierna handlar bland annat om natur, kulturarv och historiska objekt.

- Både landskapen i Tenala och Bromarv samt Porkala har tidigare haft status som regionalt värdefulla, berättar planerare Sonja Forss vid Finlands miljöcentral.

Makilo är försvarsmaktens holme (i bakgrunden).
Skärgården i Porkala bjuder på vackra vyer. Makilo är försvarsmaktens holme (i bakgrunden). Bild: Yle/Tove Virta makilo

Forss berättar att man tittar till naturens helhet när landskapsområden inventeras.

- Porkala har till exempel både historia och skärgård. Där finns spår från ryska arrendetiden, fina naturvärden och odlingslandskap.

Genom att klassa olika områden som värdefulla vill staten se till att representativa och livskraftiga landskap på landsbygden bevaras.

Fritt fram att jaga

Om ett område klassas som nationellt värdefullt kommer det med i landskapsplanen. Det betyder att när ett område detaljplaneras så tas naturens värde i beaktan.

- Det leder inte till några direkta begränsningar. Det är inte förbjudet att till exempel jaga och bygga, säger Sonja Forss.

Vinter i Fiskars
Fiskars bruk kategoriseras som ett landskap som är värdefullt på riksplan. Vinter i Fiskars Bild: YLE/ Helena Rosenblad fiskars,Raseborg

Kommunerna ska nu få ge sin åsikt om de nya förslagen till värdefulla landskapsområden. I praktiken betyder det ändå inte så mycket för kommunen att det finns värdefulla landskap inom kommungränserna, berättar Forss.

Kommunerna behöver inte underhålla området utan bara beakta det i detaljplaneringen.

Mycket har hänt på landsbygden sedan 1995

I dag finns det 156 värdefulla landskap i Finland. Om alla föreslagen går igenom så har Finland i framtiden 183 värdefulla landskapsområden.

Karta med olika värdefulla kulturlandskap inprickade.
Nummer ett till åtta på kartan är värdefulla kulturlandskap i västra Nyland. Karta med olika värdefulla kulturlandskap inprickade. Bild: Finlands miljöcentral värdefulla kulturlandskap

I Västnyland finns sedan tidigare Skärlandets skärgårdskulturlandskap i Ekenäs skärgård, Fiskars och Pojovikens kulturlandskap, Fagervik och Snappertuna kulturlandskap, Svartådalens odlingslandskap, Nummenjoki och Pusulanjoki odlingsdal i Lojo samt Sjundeå och Degerby odlingslandskap.

Det är tjugo år sedan landskapen inventerades sist. Det har funnits behov av en ny inventering eftersom livet på landsbygden och byråkratin som gäller landsbygdsnäringar har förändrats sedan 1995.

En del områden som tidigare kategoriserats som nationellt värdefulla kommer att förlora sin status medan avgränsningarna av många äldre objekt ska ändras.