Hoppa till huvudinnehåll

Avfallscentral i Lojo luktar mera än normalt

sopor vid Munka avfallscentral
Gasen som kommer från soporna ska tas till vara på ett mera effektivt sätt. sopor vid Munka avfallscentral Bild: Yle/Maria Wasström munka avfallscentral

Munka avstjälpningsplats i Lojo kommer att effektivera insamlingen av deponigas. Det här leder till luktolägenheter i några månader.

Avfallshanteringsbolaget Rosk’n Roll kommer att borra nya gasbrunnar i områdets nordöstliga hörn. Arbetena inleds i dag (18.1) och räcker två veckor.

Arbetet orsakar inte buller, men det kan lukta illa. Deponigaserna som kommer ut i atmosfären i samband med borrningarna och öppnandet av deponiområdet kan leda till att deponigaslukten är kraftigare än vanligt.

Luktar mindre i framtiden

Fyra nya gasinsamlingsbrunnar ska byggas för att bättre kunna samla in gasen som kommer från avstjälpningsplatsen. Gasen återvinns sedan.

En effektiv gasinsamling gör att luktolägenheterna på avstjälpningsplatsen i framtiden minskar.

Arbetena kommer att fortsätta under februari och mars. Då ska insugningsrör installeras och även då kan det lukta mera än normalt.

Läs också