Hoppa till huvudinnehåll

De rika blir allt rikare - 62 äger lika mycket som halva världen

Diamanter i ett skrin.
Diamanter i ett skrin. Bild: EPA/FRANCIS R. MALASIG lyx

Världens 62 mest förmögna personer äger nu tillsammans lika mycket som hälften av världens befolkning. Enligt en ny rapport från biståndsorganisationen Oxfam är skatteflykt en central orsak till den växande ojämlikheten i världen.

Den nya rapporten från Oxfam visar att gapet mellan de extremt rika och de fattiga i världen fortsätter att öka - till och med snabbare än vad organisationen hade förutspått i tidigare rapporter.

Den rikaste procenten av världens befolkning har nu mera förmögenhet än resten av världen tillsammans. De 62 mest förmögna personerna i världen äger alltså tillsammans lika mycket som de 3,6 miljarder som tillhör den fattigaste halvan av världen.

Nästan hälften av de väldigt rika är amerikaner, 17 av dem är européer.

- Det är helt enkelt oacceptabelt att den fattigaste halvan av världen inte äger mera än en liten grupp superrika - så liten att den kunde rymmas i en enda buss, säger Oxfams chef i Storbritannien, Mark Goldring.

Skatteflykt kostar otaliga afrikanska barn livet

En viktig orsak till att klyftan mellan de rika och fattiga växer är skatteflykt, enligt Oxfam. De rikaste har placerat uppskattningsvis 7,6 biljoner dollar i skatteparadis.

Exempelvis har 30 procent av de afrikanska rikedomarna placerats i skatteparadis. Oxfam konstaterar att det kostar Afrika 14 miljarder dollar i förlorade skatteintäkter.

Den summan kunde rädda livet på fyra miljoner barn årligen och betala lönerna för tillräckligt många lärare för att alla afrikanska barn kunde få gå i skola.

Åtminstone 200 av de ledande multinationella bolagen har ett konto i åtminstone ett skatteparadis, berättar Oxfams internationella verksamhetsledare Winnie Byanima.

Allt större inkomstklyftor drabbar speciellt kvinnor

Trots att den extrema fattigdomen i världen halverades mellan åren 1990 och 2010, så har medelinkomsten för de allra fattigaste (10 procent av världens befolkning) stigit med bara tre amerikanska dollar per år under de senaste 25 åren.

Nästan hälften av de väldigt rika är amerikaner, 17 av dem är européer.

Enligt Oxfam är en det en tydlig trend att den andel av inkomsten som går till arbetare krymper. Det gäller både de rikaste och de fattigaste länderna i världen. Inkomstklyftan växer alltså ständigt mellan dem som förtjänar mycket och dem som förtjänar litet.

Det drabbar alldeles speciellt kvinnor, eftersom majoriteten av låginkomsttagarna i världen är kvinnor.

Oxfam till Davos-höjdarna: Stoppa skatteflykten

Oxfam publicerar sin rapport inför World Economic Forum i Davos i Schweiz. Där samlas årligen världens mäktigaste beslutsfattare inom näringsliv och politik till ett toppmöte.

Oxfam uppmanar världens ledare att stoppa skatteflykten, att öka investeringarna i den offentliga sektorn och att göra något för att öka låginkomsttagarnas inkomster.

Problematiskt att utgå från nettoförmögenheten

Den oberoende ekonomiska experten Roger Wessman anser att Oxfams siffror är missvisande.

Wessman anser att det är problematiskt att Oxfam utgår från människors nettoförmögenhet. De med de största skulderna i förhållande till egendomen betraktas som de allra fattigaste i världen. En betydande andel av dessa personer finns enligt Wessman i USA.

Wessman anser att personer med stora skulder i förhållande till egendomen oftast inte uppfattas som de allra fattigaste i världen. De globalt sett fattigaste har inte ens tillgång till lån, framhåller han.