Hoppa till huvudinnehåll

Gifta flyktingbarn ger Sverige huvudbry

Två syriska kvinnliga flyktingar.
Två syriska kvinnliga flyktingar. Bild: EPA/FREDRIK VON ERICHSEN anonym asylsökande

I och med den stora asylinvandringen har Sverige också fått ta emot åtskilliga minderåriga, som redan är gifta. Trots att barnäktenskap är förbjudet enligt svensk lag låter kommunerna ofta barnen bo tillsammans med sin partner.

Sveriges Radios Eko-redaktion har varit i kontakt med de sex kommuner, som under förra hösten tog emot flest ensamkommande barn. Enligt kommunerna har minst 70 av barnen varit gifta. Sannolikt är de ännu fler till antalet, statistiken är inte fullständig.

I regel handlar det om flickor, oftast mellan 15 och 17 år. Men kommunerna rapporterar också om flickor på 13 och 14 år som är gifta, samt om enstaka pojkar.

När en minderårig säger sig vara gift får socialtjänsten i uppdrag att utreda om hon eller han ska få bo tillsammans med sin partner.

I fem av de sex berörda kommunerna tillåter man för det mesta att barn som fyllt 15 år får leva tillsammans med den de är gifta med, om de vill det. Och detta trots att barnäktenskap är förbjudna i svensk lag.

Liselotte Tronders vid socialjouren i Stockholm konstaterar att man knappast kan handla annorlunda, då ett barn under intervjun säger sig vilja bo ihop med sin äkta hälft.

Inga problem att förklara svensk lagstiftning

I Göteborg handlar man annorlunda. För ett år sen rapporterade Ekot om ett fall där socialtjänsten placerat en 14-årig flicka i samma lägenhet som hennes 21-årige make. Sedan dess har kommunen valt att separera alla par där den ena parten är under 18 år.

- Den som är under 18 år blir placerad på ett transitboende för barn. Den som är vuxen behandlas som vuxen, och tas om hand av migrationsverket, säger Therese Sammels, som ansvarar för mottagandet av ensamkommande barn i Göteborg.

- Det fungerar bra. Det är inga större problem när vi förklarar varför vi gör på det här sättet, och att det är svensk lagstiftning som gäller.

Länsstyrelsen i Östergötland har ett nationellt ansvar för arbetet mot hedersrelaterad problematik. Länsstyrelsen samarbetar med socialtjänsten i frågor som rör barnäktenskap, och utvecklingsledare Juno Blom anser att man bör hålla fast vid åldersgränsen 18 år.

- Man kan inte förvänta sig att barn, om de blivit bortgifta, vågar berätta det för svenska myndigheter. Därför är det viktigt myndigheterna tar ansvar och avlastar barnet. Det är också en viktig signal för att inte fler barn ska giftas bort på sin flyktväg, säger Blom.