Hoppa till huvudinnehåll

Företagare har olika åsikter om avgifter på förbindelsebåtarna

Förbindelsebåten Viken.
Förbindelsebåten Viken. Bild: Yle/Nora Engström m/s viken

Snart kan det vara slut på gratisresor med skärgårdens förbindelsebåtar. Trafik- och kommunikationsministeriet vill öka på trafikutbudet och främja den privata marknaden.

Nu bjuder staten på resorna vilket gör det omöjligt för privata aktörer att ge sig in i branschen. En avgift skulle öka de privata aktörernas chanser och öppna för ny typ av trafik, tror ministeriet.

"Summorna betydelselösa"

Bland företagarna i skärgården är reaktionerna blandade. Klas Mattson, turismföretagare på Jurmo ser inga problem, trots att han är beroende av förbindelsebåtarna. Han tror inte att eventuella avgifter skulle verka avskräckande på hans kunder. Tidigare kostade det att färdas med förbindelsebåtarna och Mattson minns att summorna inte var av betydelse, men visst, om det börjar handla om tiotals euro så kan det påverka, säger han.

Något definitivt beslut om avgifter finns ännu inte, men i år startar ett pilotprojekt på vissa förbindelsebåtsrutter längs kusten. Trafik- och kommunikationsministeriet försäkrar att det fortsättningsvis kommer att finnas skärgårdstrafik som sköts med offentliga medel även om privata aktörer inte visar intresse för rutterna.

"Företagare ojämlika"

Alla är inte lika entusiastiska inför avgifterna. Kurt Kronehag driver en stugby i Pargas skärgård. Han tror det blir väldigt dyrt att åka och att det kommer in utländska aktörer som kan konkurrera med lägre priser trots att tanken varit att lokala företag ska få sig en chans att sätta in sina båtar. Kronehag ser kostnaderna som ytterligare ett sätt att skapa ojämlika förutsättningar för företagare i skärgården jämfört med företagare på fastlandet som har vägförbindelse.

I samma veva vill man skilja åt passagerar- och frakttrafiken med sänkta krav på kapacitet. Målet är att få in mindre företag med små men snabba båtar. Kurt Kronehag säger att han hört det förslaget redan för tjugo år sedan.

- Då konstaterades att lättare fartyg kunde vara möjliga sommartid, men bilen är viktig för många som vill ha den med sig till holmen. Det blir för dyrt att segmentera resenärerna, så man måste knippa ihop och försöka få ut det bästa av det hela.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland