Hoppa till huvudinnehåll

Ingåborna har många vapen i skåpet

Det finns gott om vapen i kommuner där jaktintresset är stort. Bild: Yle/Linus Hoffman minkjakt

Ingå är den vapentätaste kommunen i Västnyland. Statistiskt sett finns det en vapenlicens för varannan Ingåbo.

Yle Uutiset har gjort en kartläggning av vapenlicenser i Finland baserat på polisens statistik. Kartläggningen visar att det i Ingå finns 2 773 vapenlicenser på 5 548 invånare.

Det är dock viktigt att komma ihåg att ett vapen kan ha flera licenser kopplat till sig.

Raseborg har fler vapenlicenser än Lojo

Raseborg kommer tvåa på den västnyländska listan, tätt följd av Sjundeå.

I Raseborg finns det 8 472 licenser på 28 431 invånare (30 procent) medan siffran i Sjundeå är 29 procent, 1 792 licenser på 6 181 invånare.

Statistiskt sett har 27 procent av Hangöborna en vapenlicens. Där bor 8 865 personer och licenserna är 2 354 till antalet.

Minst vapen finns det i Lojo. Där finns det färre licenser än i Raseborg trots att Lojo har nästan 20 000 fler invånare. I Lojo finns det totalt 8205 vapenlicenser på 47 397 invånare, det vill säga 17 procent.

I Västnyland är det vanligast med vapenlicenser för hagelgevär.

Stort jaktintresse - många vapen

Enligt polisens statistik finns det 1,5 miljoner vapen hos privatpersoner i Finland. Största delen är jaktvapen.

Allra mest vapen finns det i Lappland, på Åland och i Kajanaland. Flest vapen finns där jaktintresset är som störst.

Överlag minskar mängden vapen i Finland.

Här kan du titta närmare på statistiken (på finska).