Hoppa till huvudinnehåll

Matens väg genom kroppen

Vårt matsmältningssystem är ett att virrvarr av långa och korta tarmar och olika syror som smidigt samarbetar för att smälta den mat vi äter.

Maten åker genom magsäcken vidare till tunntarmen. Tunntarmen kan vara upp till sex meter lång. I tunntarmen sugs näringen upp av tarmluddet. Därifrån åker färdas maten vidare till tjocktarmen, där den sista vätskan sugs upp. Sedan förs det som ännu är kvar av maten ut i ändtarmen och vidare ut ur kroppen. Matens väg genom kroppen tar cirka ett dygn.

Äta bör man, annars dör man

Att äta är en funktion som utöver den fysiologiska nödvändigheten också har en psykisk, social och kulturell betydelse för oss. Lusten att äta, matlusten, är individuell och en följd av varje människas välbefinnande eller vanor.

Vissa människor tappar aptiten när de är på dåligt humör eller känner sig ledsna, medan andra tröstäter.

I de flesta kulturer är det vanligt att göra måltiden till något centralt där människor är tillsammans. Det kan variera från en utsökt middag till något enkelt som en en kopp kaffe eller te.

Vanligtvis vill vi äta när vi är hungriga. Kroppen signalerar att magen är tom genom ett kurrande eller knorrande ljud. Här kan du läsa mer om kurrande mage och vad som händer i kroppen om vi inte äter.

Vad vi väljer att äta avgörs ofta mer av kostvanor och av omgivningen än av genomtänkta överväganden om kroppens fysiologiska balans mellan intag och förbrukning. Fysiologiskt är det livsviktigt för oss att inta föda eftersom cellernas ämnesomsättning är helt beroende av det.

Vid matspjälkningsprocessen bearbetas födan allra först genom mekanisk finfördelning, tuggandet, och sedan genom kemisk spjälkning så att näringsämnena kan tas upp i mag- och tarmkanalen.

Den kemiska spjälkningen av näringsämnen sker med hjälp av enzymer. Ett enzym är ett ämne som medverkar i en kemisk process utan att själv förändras.

I videon från Majs till bajs kan du följa med på matens äventyr genom kroppen inuti ett riktigt tarmsystem.

Många organ samarbetar vid matsmältning

Här går vi närmare in på hur den komplicerade matspjälkningsprocessen går till :

Munhålan (cavitas oris)
I munhålan bits tuggorna av med hjälp av framtänderna och finfördelas med hjälp av kindtänderna. Tungans och kindtändernas rörelser ser till att maten hamnar mellan kindtänderna. Saliven från spottkörtlarna hjälper till i spjälkningsprocessen.

Matstrupen (oesophagus)
Genom matstrupen förs födan till magsäcken med hjälp av peristaltiken som är som små vågrörelser som uppstår genom omväxlande sammandragning och avslappning i matstrupens glatta muskulatur. De här vågrörelserna resulterar i att födan transporteras till magsäcken oavsett i vilken ställning man intar födan.

Magsäcken (ventriculus)
I magsäcken blandas födan med magsaft som produceras av körtlar i magsäckens slemhinna. Bildningen av magsaft stimuleras av både syn, lukt och smaksinnet. I magsaften finns enzymet pepsin, slem och saltsyra. Pepsin påbörjar spjälkningen av proteiner. Saltsyra gör att miljön är sur vilket gynnar pepsinets verkan. Slemmet skyddar magsäcken från den sura magsaften. Saltsyran har också en en hämmande effekt på risken för utveckling av mikroorganismer i maginnehållet.

Magsäckens storlek förändras efter innehållets storlek. Den tomma magsäcken ligger platt med starkt veckad slemhinna och utvidgas efterhand den fylls så att den senast anlända maten ligger i mitten. I magsäcken ryms det en liter föda åt gången.

Tolvfingertarmen (duodenum)
Tolvfingertarmen tar emot matspjälkningssekret från gallblåsan, (vesica fellea)

och bukspottskörteln, (pancreas)

Övergången mellan magsäcken och tolvfingertarmen går via den nedre magmunnen. En ringmuskel öppnar och sluter övergången så att födan portioneras ut till tolvfingertarmen i lagom stora portioner.

Födan har nu fått konsistensen av välling. Det kan ta upp till fyra timmar innan magsäcken hunnit bearbeta födan och den släpper igenom den sista portionen till tolvfingertarmen.

Tolvfingertarmen har för övrigt fått sitt namn efter sin längd – den är ungefär lika lång som bredden av tolv fingrar. I tolvfingertarmen blandas maginnehållet med galla från gallblåsan och bukspott från bukspottskörteln.

Tunntarmen (jejunum och ileum)
Den första halvan av tunntarmen kallas jejunum och den sista halvan ileum.

I tunntarmen utsöndras tarmsaft från små körtlar i slemhinnan till tarminnehållet. Med hjälp av tarmsaften sker den slutliga spjälkningen av näringsämnen och upptaget av de spjälkande näringsämnena fortsätter.

Slemhinnan i tunntarmen är starkt veckad och får på det sättet en stor yta vilket underlättar kroppens upptag av de spjälkande näringsämnena.

Tarmludd (villi)
Tarmludd är en typ av vävnad i tunntarmen, bestående av runt 0,5-0,6 millimeter höga villi, som upptar näringsämnen. De bildar en tät matta på tunntarmens tarmvägg. Tarmluddet ger slemhinnan ett sammetsliknande utseende.

Tjocktarmen (colon)
Med hjälp av vågliknande rörelser förs tarminnehållet vidare från tunntarmen till tjocktarmen. Tjocktarmen delas in i tre delar: den uppåtgående, den tvärgående och den nedåtgående delen. Det kan du se på bilden nedan. Tunntarmen mynnar ut i tjocktarmens uppåtgående del, strax ovanför dess slutna första del. Den här slutna delen kallas för blindtarmen, (caecum), som du på bilden ser som en liten svans i ändan på tarmen(appendix). Det är här som blindtarmsinfektion, (appendictius), uppstår.

Tecknad bild som visar tjocktarmens läge i kroppen.
Tjocktarm och bihanget, blindtarmen Tecknad bild som visar tjocktarmens läge i kroppen. Bild: Yle/iStock blindtarm,tjocktarm

Vid övergången till tjocktarmen är näringsämnena i tarminnehållet absorberade, upptagna, av kroppen. Tarminnehållet består nu av vatten, salt och matrester som kroppen inte kan spjälka. De osmälta matresterna har stor betydelse för tarmfunktionen genom att de fungerar som tarmfyllnad, vilket stimulerar tarmrörelserna.

Ospjälkbara matrester är till exempel fibrer som inte kan spjälkas i människans mag- och tarmkanal. I tjocktarmen sugs vatten och salter tillbaka in i kroppen från tarminnehållet.

De processer som pågår i tjocktarmen medverkar till att tarminnehållet, som tidigare varit mer eller mindre flytande, nu får en mjuk och formad konsistens vid övergången från tjocktarm till ändtarm.

Ändtarmen (rectum)
Ändtarmen är normalt tom. Avföringen glider ner i ändtarmen och uppehåller sig där tills man känner att man behöver gå på toaletten.

Ändtarmen stängs av ringmuskler: en inre av glatt muskulatur, som styrs av autonoma nervbanor (icke viljestyrd), och en yttre av tvärstrimmig muskulatur, som via motoriska nervbanor styrs av viljan.

Så här ser matsmältningssystemet ut:

matsmältningssystemet
matsmältningssystemet Bild: Creative Commons: Mariana Ruiz Villarreal matsmaltningssystemet,matsmältning,vetamix

Avföringens sammansättning
Avföring består av ospjälkta matrester, bakterier, vatten, salter, gallfärgämnen och slem. Som regel blir man bajsnödig en gång per dygn, men det förekommer individuella skillnader. Daglig motion, rikligt vätskeintag och fiberrik kost har betydelse för tarmtömningsbehovet.

Visste du att den bruna färgen som bajset har kommer av gallämnet bilirubin som frigörs då de äldsta blodkropparna bryts ner? Nedbrytningen sker i levern och i mjälten. Bilirubin frisätts tillsammans med galla till tolvfingertarmen.

Källor:
Medicin 1, Avsedd för: Vård- och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling för vård- och omsorgspersonal samt Yrkeshögskolan. Författare: Urban Gillå, omvårdnadslärare.

Wikipedia

Grundskola, åk 3-6

 • Skarv i sitt bo, Vasa skärgård

  "Vi är ganska maktlösa inför skarven"

  Gerby-Västervik skärgårdsförening vill mota bort skarven.

  Inte bara yrkesfiskarna räds skarvens framfart. Den är också ett hot mot stugägare, paddlare och båtfolk säger Mats Söderlund, ordförande för Gerby-Västervik skärgårdsförening.

 • Ingången till en skattebyrå.

  Två Hangöföretagare dömdes till fängelse för grovt skattebedrägeri

  Straffet är villkorligt.

  En 65-årig far och hans 37-årige son har i Västra Nylands tingsrätt i Raseborg dömts till villkorligt fängelse för grovt skattebedrägeri och grovt bokföringsbrott. De dömdes också till att jämte räntor betala drygt 75 000 euro i utebliven källskatt och drygt 3 300 euro i obetalda socialskyddsavgifter till Skatteförvaltningen.

 • Barns stövlar på rad

  Utredning kring Åbodaghem fortsätter

  För lite behörig personal, visar granskning.

  Utredningarna kring verksamheten på ett privat daghem i Åbo fortsätter. Granskningen gäller Touhula-daghemmet i Kråkkärret.

Läs också

 • Protest utanför det brittiska parlamentet mot brexit.

  Brexit - en dramatisk dragkamp över kanalen

  Nu måste man samtala om samtalen.

  Storbritanniens utträde ur EU innebär en gigantisk omställning på många plan. Om två år ska brexit vara fullbordat. Mycket är oklart - och mycket energi kommer att gå till att förhandla om vad man ska förhandla om.

 • Timo Soini, Sannfinländarna

  Timo Soini: Invandrare ska inte åka i omkörningsfilen

  Vill att de papperslösa ska åka hem.

  Sannfinländarnas ordförande Timo Soini anser att kommunerna ska driva ut papperslösa flyktingar genom att inte erbjuda grundläggande hälsovård. I en intervju i Svenska Yles serie Fokus på partiet säger han sig också värna om svenskan, men att det är oklokt att tvinga alla barn i Tohmajärvi att läsa språket.

 • Ars 17 på Kiasma, pressvisning

  Digikonst och internet på ARS17

  ARS17, utställningen för nutidskonst är här igen .

  ARS, utställningen eller kavalkaden för nutidskonst, är tillbaka på Kiasma efter sex års väntan. Temat på ARS17 år digital konst och med den samtida konstens medel inbjuds åskådaren på en resa genom den digitala nutiden och framtiden.

Vetamix

 • Abimix grafik för studentexamensproven i ryska

  Ryska, kort lärokurs, studentexamensproven 2017

  De skriftliga proven och hörförståelserna i kort ryska.

  Studentexamensproven i kort ryska 2017, facit till flervalsuppgifterna samt beskrivningar av goda svar för provens produktiva delar hittar du här. Observera att beskrivningarna inte är bindande vid nämndens bedömning och att den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.

 • Abimix grafik för studentexamensproven i spanska

  Spanska, kort lärokurs, studentexamensproven 2017

  De skriftliga proven och hörförståelserna i kort spanska

  Studentexamensproven i kort spanska våren 2017, facit till flervalsuppgifterna samt beskrivningar av goda svar för provens produktiva delar hittar du här. Observera att beskrivningarna inte är bindande vid nämndens bedömning och att den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.

 • Abimix grafik för studentexamensproven i latin

  Latin, kort lärokurs, studentexamensproven 2017

  Prov och modellsvar år 2017.

  Här hittar du studentexamensproven i kort latin 2017 samt studentexamensnämndens exempel på fullpoängssvar. Observera att exempelsvaren inte är bindande vid nämndens bedömning och att den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.

 • Pekplatta, tangentbord och hörlurar.

  Digiträning 3: Använd e-postens adressfält rätt

  Tänk på datasäkerheten när du skriver e-post.

  Då man sänder e-post är det bra att minnas datasäkerheten: kan det vara till skada om mottagarna kan se varandras e-post? Är det ok för alla mottagare att deras adresser är synliga?

 • Pekplatta, tangentbord och hörlurar.

  Digiträning 5: Så här frigör du minne på din telefon

  Så här frigör du minne på din telefon.

  När du köper telefonen kan det verka som att den har ett enormt minne. Men efter att du laddat ned ett antal appar är minnet redan betydligt fullare. I den här artikeln får du tips på hur du kan frigöra lagringsutrymme på din mobilapparat.

 • Pekplatta, tangentbord och hörlurar.

  Digiträning 9: Spåra din försvunna apparat

  Tips för hur du kan spåra din försvunna telefon eller iPad.

  Glömde du telefonen på jobbet eller trillade den kanske ur fickan i bussen på väg hem? Eller misstänker du att den kan ha blivit stulen? Du kan förhindra att någon annan kan använda din försvunna apparat genom att ta kontakt med operatören per telefon eller via deras hemsida på nätet.

 • Pekplatta, tangentbord och hörlurar.

  Digiträning 10: Ladda kartor till din telefon offline

  Det är värt att göra i förväg, med god uppkoppling.

  Om du ska åka till en plats där internet är långsamt, mobildata är dyrt eller du inte kan koppla upp dig alls, kan du spara ett område från Google Maps på telefonen eller surfplattan och använda det offline.

 • Pekplatta, tangentbord och hörlurar.

  Digiträning 13: Koppla datorn till nätet med telefonen

  Så här delar du smarttelefonens internetuppkoppling.

  Om du är på tåget, sommarstugan eller annars bara på en plats där det inte finns fungerande trådlöst nätverk så kan du använda din telefon som uppkopplingspunkt till nätet.

 • Pekplatta, tangentbord och hörlurar.

  Digiträning 14: Hitta bilder du får använda fritt

  Det kryllar av bilder på nätet, men vilka får du använda?

  Det finns massor med bilder på nätet som du med vissa restriktioner kan använda. När du känner till principerna kan du använda bilder som upphovsmannen har definierat som fria att använda.

 • Pekplatta, tangentbord och hörlurar.

  Digiträning 15: Säg hej med en emoji!

  Lär dig att ta i bruk emojier.

  Får du underliga meddelanden från din kompis? Det här kan bero på att din mobil saknar ett tangentbord som stöder emojier. I den här digiträningen lär du dig att installera emoji-tangentbordet.

 • Pekplatta, tangentbord och hörlurar.

  Digiträning – testa din digikompetens

  Ta digitestet och se om du är utrustad för en digital värld.

  Skulle du klara dig i en värld utan butiker, banker och biljettkassor där allt sköts på internet? Gör vårt digitest så vet du hur väl utrustad du är för en digital värld.

 • Edith Södergran

  Edith Södergran - en poet före sin tid

  Edith Södergran var en av sitt sekels stora poeter.

  Edith Södergran ses som en av Nordens största poeter. Hennes nyskapande dikter och deras för tiden ovanliga innehåll och fria form gjorde att man inte riktigt förstod henne medan hon levde. I dag har hon påverkat flera generationer av författare.

 • Still från programmet grymt härligt i norden.

  Grymt härligt i Norden

  Här kan du se alla avsnitt av serien Grymt härligt i Norden.

  Professor Stranglövs assistent Grisen har ätit upp bilderna till bibliotekets mest dyrbara bok. Nu måste Grisen resa runt i Norden och ta nya bilder så att Stranglöv skall kunna återlämna boken till biblioteket.

 • Professor Stranglöv och Grisen ur programmet Grymt härligt i Finland.

  "Grisens resa i Finland" visar historiska platser

  12 avsnitt med "Grisen" som reser runt i Finland.

  Den bekanta grisen från serien "Grymt härligt i Norden" reser i den här serien runt i Finland och bekantar sig med olika historiska platser. Serien är lämplig för lågstadieklasser.

 • Thomas Silén, Luoise Rosenlew, Oscar Rosenlew och Viktor Seppälä vid Norsen.

  Kom med i Yle Nyhetsskolan

  Nu kan man anmäla sig till våren 2017!

  Vill ni göra egna nyheter och nå ut till en stor publik? Gå då med i Svenska Yles projekt i mediefostran, Yle Nyhetsskolan. Där får man chansen att bli ung nyhetsreporter och lära sig mer om till exempel källkritik, rubriksättning och intervjuteknik.

 • En bild med texten "rubriken har makten".

  En bra webbrubrik är inte mystisk eller för finurlig

  "Handlar det om potatis ska ordet potatis finnas med."

  En rubrik på webben måste stå för sig själv eftersom man ofta ser den utanför sitt sammanhang, t.ex. på Facebook eller Twitter. Vi sysslar inte heller med klickjournalistik, säger Johanna-Törn Mangs på Svenska Yle. Rubriken får inte lura läsaren.

 • Frivilliga hjälper barnen ur båten

  Varför blir någon flykting?

  Över 40 000 människor blir flyktingar varje dag.

  Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt i världen. Det finns idag över 60 miljoner människor på flykt i världen. Hälften av dem är barn. Den här artikeln försöker åskådliggöra situationen just nu.

 • Vad betyder asyl?

  Hajbo Nytt: Vad betyder asyl?

  Kolla in senaste Hajbo Nytt.

  Också vuxna har svårt att hålla reda på vad orden har med flyktingar att göra betyder. Ord som asyl, flykting och familjeåterförening. Det är viktigt att veta vad de betyder. Gör man inte det är det svårt att tala om saken och följa med nyheter. Därför frågade Hajbo Andreas von Weissenberg pa Röda Korset vad de viktigaste orden betyder.

 • En höna sitter på bordet bakom en skolbok och en penal.

  Att stöda elever med specialbehov

  Hur undervisa elever som behöver särskilt stöd?

  Alla elever har rätt att bli sedda, få stöd och uppmuntran. Det kan vara prövande för klassläraren, speciellt om det finns flera i klassen med särskilda behov. I de här avsnitten av Håltimmen får vi tips om hur man kan stöda elever med gestaltningssvårigheter och med Downs syndrom. Elever som skolkar och elever som behöver större utmaningar än sina klasskamrater.

 • Räv

  Räven - ett anpassningsbart rovdjur

  Där det finns mat, finns ofta också rävar.

  Rävar kan man träffa på nästan överallt. De anpassar sig väl till olika miljöer och är inte särskilt kräsna med sin föda. Där det finns mat, finns ofta också rävar.

 • Björnen är Europas största rovdjur

  Björnen är Finlands nationaldjur

  Brunbjörnen är det farligaste rovdjuret i Finland.

  Björnen (Ursus arctos) är Finlands nationaldjur och Europas största rovdjur. Brunbjörnen är också det farligaste rovdjuret i Finland, men lyckligtvis är den skygg och undviker närkontakt med människor. Den stiliga och kraftiga brunbjörnen har genom tiderna fascinerat oss människor.

 • Progamledaren Line Jansrud pekar på en ritning på en naken kvinnomage.

  Kroppen, snoppen och snippan i en serie om puberteten

  Serien Pubertet är en avklädd resa i den växande kroppen.

  Hormonerna skapar förvirring och den egna kroppen kan kännas främmande och konstig. I "Newtons serie om puberteten" går programvärd Line Jansrud igenom vad som händer i kroppen under puberteten på ett lättfattligt, handgripligt och humoristiskt sätt.

 • Ett hjärta

  Hjärtat - livets motor

  Hjärtat är vår viktigaste muskel.

  Hjärtat är vår viktigaste muskel. Det pumpar outtröttligt blod till kroppens alla delar så länge vi lever. När hjärtat slutar slå tar livet slut - och därför förknippas också hjärtat med känslor och kärlek.

 • Smörgåsens väg genom matsmältningen.

  Matens väg genom kroppen

  Vi följer matens väg från munnen till toaletten

  Vad händer med Kalles ostsmörgås efter att den försvinner in i hans mun? Vi följer smörgåsens väg genom matsmältningen. Genom magsäck, till tunntarmen, och vidare till tjocktarmen där den sista vätskan sugs upp. Allra sist åker den in i ändtarmen och vidare ut ur kroppen, ner i toalettstolen.

Nyligen publicerat - Vetamix

 • Abimix grafik för studentexamensproven i övriga språk

  Portugisiska, kort lärokurs, studentexamensproven 2017

  Prov och modellsvar år 2017.

  Här hittar du studentexamensproven i kort portugisiska våren 2016 samt studentexamensnämndens exempel på fullpoängssvar. Observera att exempelsvaren inte är bindande vid nämndens bedömning och att den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.

 • Abimix grafik för studentexamensproven i ryska

  Ryska, kort lärokurs, studentexamensproven 2017

  De skriftliga proven och hörförståelserna i kort ryska.

  Studentexamensproven i kort ryska 2017, facit till flervalsuppgifterna samt beskrivningar av goda svar för provens produktiva delar hittar du här. Observera att beskrivningarna inte är bindande vid nämndens bedömning och att den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.

 • Abimix grafik för studentexamensproven i latin

  Latin, kort lärokurs, studentexamensproven 2017

  Prov och modellsvar år 2017.

  Här hittar du studentexamensproven i kort latin 2017 samt studentexamensnämndens exempel på fullpoängssvar. Observera att exempelsvaren inte är bindande vid nämndens bedömning och att den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.

 • Abimix grafik för studentexamensproven i övriga språk

  Nordsamiska kort lärokurs 2017

  Nordsamiska kort lärokurs 2017, Prov och modellsvar.

  Här hittar du studentexamensproven i kort portugisiska våren 2017 samt studentexamensnämndens exempel på fullpoängssvar. Observera att exempelsvaren inte är bindande vid nämndens bedömning och att den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.