Hoppa till huvudinnehåll

Berner: Det här är utveckling, inte avveckling

Kommunikationsminister Anne Berner.
Kommunikationsminister Anne Berner. Bild: Yle/Lotta Sundström anne berner

Kommunikationsminister Anne Berner hoppas att skärgårdsborna ska ha förtroende för ministeriet gällande förnyande av skärgårdstrafiken. Utvecklar man inte nya modeller, så blir det avveckling i stället, säger Berner.

Vid Kommunikationsministeriet jobbar man under våren med att förnya skärgårdstrafiken. Tanken är att främja den privata marknaden. Det sker bland annat genom att införa avgifter för förbindelsebåtstrafiken.

Enligt kommunikationsminister Anne Berner vill man hitta en modell som främjar de fast bosatta i skärgården men också ger utrymme för en mer marknadsenlig trafik för näringslivet och turismen.

- På så sätt skulle det kanske finnas mera möjligheter att utveckla skärgårdstrafiken till att ha mera förbindelser och kanske också mera lönsam för den som driver den, säger Berner.

- Jag var faktiskt på sommaren ute själv med båt och kollade hur förbindelserna mellan öarna fungerar. Det som man märker är att det i nuläget kanske inte stöder näringslivet och turismen tillräckligt mycket, utan är byggt på dem som bor i skärgården.

Enligt Berner funderas det nu på kraven på trafiken och möjligheterna att lätta på vissa krav för entreprenörerna. Förslag på förnyelser kommer att presenteras under våren och ska enligt planen behandlas i riksdagen i juni. Det gäller inte bara skärgårdstrafiken, också regleringen av buss-, tåg- och taxitrafiken förnyas.

Förbindelsebåten Falkö en dimmig höstmorgon
Arkivbild. Förbindelsebåten Falkö en dimmig höstmorgon Bild: Yle/Lotta Sundström höstdimma

Många kritiska röster har riktats mot förnyelserna som nu planeras. Berner vill att lokalbefolkningen ska ha förtroende för att ministeriet vill utveckla trafiken till det bättre.

- Jag hoppas att de som är bosatta i skärgården skulle ha lite förtroende för oss. Vi vill faktiskt se till att det skulle finnas mera möjligheter och mera utbud, inte att det går neråt, säger Berner.

Enligt Berner har staten allt mindre pengar för att finansiera trafiken, därför är den privata sektorns intresse för att investera i trafiken och i fartygen viktig. Det måste finnas en villighet att diskutera olika möjligheter och olika lösningar säger Berner.

- Jag ser det absolut som en utveckling, inte en avveckling. Och jag hoppas faktiskt att vi människor i Finland skulle ge mera utrymme och förtroende för att man försöker utveckla nya modeller, för om vi inte gör det så blir det en avveckling, säger Berner.

Hur sannolikt är det att avgifter införs på förbindelsebåtarna?

- Jag tror det kommer att finnas avgifter för dem som besöker skärgården och för turismen, för dem som på sätt och vis kanske också är villiga att betala för det. Men jag tror nog att det fortfarande kommer att bli så, att de som bor i skärgården kommer att få stöd för att inte behöva delta i avgifterna, säger Berner.

Bättre nätförbindelser behövs

I samband med förnyelsen av trafiken har också en utveckling av digitala tjänster i skärgården diskuterats. De digitala tjänsterna kan handla om exempelvis virtuella läkarbesök via videokonferens eller att man läser sin post och tidning på en dator. Men i nuläget är nätförbindelserna på flera håll bräckliga.

Vad ska ministeriet göra för att nätförbindelserna ska bli så bra att man alls kan ha några digitala tjänster i skärgården.

- Det här är ett ganska stort projekt för oss. Mycket digitaliseras, inte bara på trafiksidan utan också inom hälsovård och utbildning. Det är jättesvårt och hopplöst att införa det om vi inte har bättre förbindelser. Jag var själv på väg idag från Helsingfors till Åbo med bil och vi hade hela tiden avbrott i förbindelserna, säger Berner.

Det finns ett program som går ut på att utveckla förbindelserna och enligt Berner finns det fortfarande finansiering kvar för investeringar. Förbättringar av nätförbindelserna pågår i hela landet men Berner kan inte uppge när något konkret sker för att förbättra situationen i Åbolands skärgård.

Brotutredning fortsätter

Utredningen av eventuell finansieringsmodell för bro mellan Pargas och Nagu ska snart vara klar. I modellen utgår man från användaravgifter som bas för extern finansiering. Finansieringsmodellen för projektet är ny och ska behandlas i mars. Om finansieringsmodellen godkänns kunde en fast vägförbindelse mellan Pargas och Nagu bli ett pilotprojekt. Nu hoppas Berner på snabba beslut.

- Gällande bron är det viktigt att hela den här finansieringsmodellen kommer vidare och det hoppas jag att sker nu i mars. Sen hoppas jag också att vi får den tekniska utredningen gällande bron klar nu på våren, säger Berner.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland